Business FLEX - inkludert familie

Reiseforsikringen kan velges med helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning. Les mer om Standard og Super dekning under våre ulike bedriftsforsikringer.

Det kan også velges om den kun skal gjelde på tjenestereiser – eller inkludere ferie og fritidsreiser – med eller uten familie.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden.

Premieberegning

Gouda tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller for et reiseår. Når året er avsluttet, reguleres forskuddspremien på grunnlag av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.
 

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.

Relatert innhold

Reiseforsikringen kan velges med helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning. Les mer om Standard og Super dekning under våre ulike bedriftsforsikringer.

Det kan også velges om den kun skal gjelde på tjenestereiser – eller inkludere ferie og fritidsreiser – med eller uten familie.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden.

Premieberegning

Gouda tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller for et reiseår. Når året er avsluttet, reguleres forskuddspremien på grunnlag av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.
 

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.

Nyhet! Egenandel på leiebil dekkes også i Norge

Fra 15. juni til 15. september utvider vi dekningen for egenandel på leiebil til også å gjelde i Norge for de som har en Business FLEX – Super dekning!

Hvis bilen du leier på en feriereise med minst en overnatting blir stjålet eller skadet, dekker reiseforsikringen inntil NOK 20 000 av egenandelen! 

Leiebil – egenandelskrav fra utleieselskap
Ved skade på eller tyveri av bilen du har leid på en feriereise med minst en overnatting, erstattes egenandelen utleieselskapet krever av deg. Kravet må være i henhold til kontrakten med utleiefirmaet og må kunne dokumenteres.

Egenandel dekkes ikke ved skade på leasingbil, helårs privateiet bil eller bil leid gjennom bildelingstjenester. For øvrig viser vi til fullstendige vilkår for din forsikring.