Business FLEX - inkludert familie

Gouda tilbyr en av markedets beste og mest fleksible bedriftsreiseforsikringer. 

Business FLEX Forsikringsvilkår gjeldende fra 01.01.18.

Business FLEX Conditions applies from 01.01.18

Trykk her for eldre utgaver av vilkårene

Reiseforsikringen kan velges med helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning. Les mer om Standard og Super dekning under våre ulike bedriftsforsikringer.

Det kan også velges om den kun skal gjelde på tjenestereiser – eller inkludere ferie og fritidsreiser – med eller uten familie.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden.

Premieberegning

Gouda tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller for et reiseår. Når året er avsluttet, reguleres forskuddspremien på grunnlag av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.

Relatert innhold

Business FLEX Forsikringsvilkår gjeldende fra 01.01.18.

Business FLEX Conditions applies from 01.01.18

Trykk her for eldre utgaver av vilkårene

Reiseforsikringen kan velges med helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning. Les mer om Standard og Super dekning under våre ulike bedriftsforsikringer.

Det kan også velges om den kun skal gjelde på tjenestereiser – eller inkludere ferie og fritidsreiser – med eller uten familie.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden.

Premieberegning

Gouda tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller for et reiseår. Når året er avsluttet, reguleres forskuddspremien på grunnlag av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.