Gouda Reiseforsikring gir deg:

  • 25 % Rabatt for ektefeller/samboere
  • 80 % rabatt for medfølgende barn under 15 år
  • 24 timers alarmsentral
  • Dekning for risikosport uten ekstra kostnad

Reiseforsikring for ferie og enkeltreiser

Skal du på ferie en uke, eller du skal være borte utover de 45 dager som helårsforsikringen din dekker, kan du tegne en reiseforsikring for disse dagene.

100% trygghet

Med vår reiseforsikring, får du 100% trygghet, når du reiser ut i verden. Blir du syk, er Gouda alarmsentral kun en telefonsamtale unna, og du har adgang til 24 timers legevakt, hvor du kan få veiledning om medisiner og legebehandling. Våre skandinavisktalende leger, sykepleiere og krisepsykologer hjelper deg døgnet rundt. Har du en Gouda reiseforsikring med i bagasjen, er du sikret hjelp, hvis uhellet er ute.

Vi hjelper deg på reisen

En reiseforsikring fra Gouda sikrer deg legebehandling, medisiner, sykehusopphold og hjemtransport. Blir du alvorlig syk og du ønsker at din reiseledsager skal bli hos deg, eller at en pårørende hjemmefra blir tilkalt, er du også dekket med vår forsikring. Dersom en av dine nærmeste pårørende hjemme blir akutt alvorlig syk, er du dekket for hjemkall til Norge.