Forhandlere

Gouda Reiseforsikring selger forsikring også gjennom partnere. Her finner du oversikt over de forhandlerne vi har avtaler med i dag.

Her kan du få Gouda Reiseforsikriing

Vi har et omfattende distribusjonsnett gjennom reisebyrå og turoperatører, som selger forsikringene over disk eller via internett. I tillegg selger vi helårsforsikringer og tjenestereiseforsikringer gjennom ulike forhandlere.

I listen nedenfor finner du de forhandlerne vi har avtaler med pr. i dag, som har sitt hovedvirke innenfor finans og forsikring:

  • Matrix Insurance AS – org.nr  966.431.695 
  • Norwegian Insurance AS - org.nr 923 549 323

Forhandlerne er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Opplysningene kan kontrolleres ved å søke på internettadressen til Enhetsregisteret.

Forhandlerne selger forsikring på vegne av Gouda Reiseforsikring, og mottar for dette godtgjørelse/provisjon av salget. Størrelsen på provisjonen varierer mellom 5 og 15 % av forsikringspremien, avhengig av type forsikringsprodukt, omsetningstall og hvilket salgsinnsats forhandleren utfører. Forsikringspremien kunden betaler påvirkes imidlertid ikke av denne provisjonen.

Forhandleren har verken direkte eller indirekte eierandel i Gouda Reiseforsikring, og Gouda Reiseforsikring har heller ingen eierandel i noen av forhandlerne.

Dersom du som kunde mener at forhandleren eller Gouda Reiseforsikring har gjort en feil i forbindelse med en av dine forsikringsavtaler, kan du klage til:

Forsikringsklagekontoret

Postboks 53 Skøyen

0212 OSLO

Ved denne registreringen gis Forsikringsagentforetaket fullmakt til å formidle produkter for Gouda Reiseforsikring. Dette i henhold til Lov om Forsikringsformidling. Tilsynsmyndighet i Norge er Kredittilsynet.