Forhandlere

Gouda Reiseforsikring selger forsikring også gjennom partnere. Her finner du oversikt over de forhandlerne vi har avtaler med i dag.

Her kan du få Gouda Reiseforsikriing

Vi har et omfattende distribusjonsnett gjennom reisebyrå og turoperatører, som selger forsikringene over disk eller via internett. I tillegg selger vi helårsforsikringer og tjenestereiseforsikringer gjennom ulike forhandlere.

I listen nedenfor finner du de forhandlerne vi har avtaler med pr. i dag, som har sitt hovedvirke innenfor finans og forsikring:

 • Møretrygd Gjensidige Forsikring - org.nr. 838 797 172
 • Matrix Insurance AS – org.nr  966.431.695 
 • Norwegian Insurance AS - org.nr 923 549 323
 • Apollo (Der Touristik Nordic AB) - org.nr 980 061 299
 • GoXplore Worldwide AS - org.nr 925 782 459
 • Kilroy Norway AS - org.nr 940 073 251
 • MyEducation - Norge AS - org.nr 998 516 234
 • Pursue Education AS - org.nr 823 665 962
 • SONOR - Study Outside Norway - org.nr 982 220 114
 • Ving Norge - org.nr 915 894 151
 • Youth for Understanding - org.nr 971 492 945
 • Albatros Travel - org.nr 990 369 542

Forhandlerne er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Opplysningene kan kontrolleres ved å søke på internettadressen til Enhetsregisteret.

Forhandlerne selger forsikring på vegne av Gouda Reiseforsikring, og mottar for dette godtgjørelse/provisjon av salget. Størrelsen på provisjonen varierer mellom 5 og 15 % av forsikringspremien, avhengig av type forsikringsprodukt, omsetningstall og hvilket salgsinnsats forhandleren utfører. Forsikringspremien kunden betaler påvirkes imidlertid ikke av denne provisjonen.

Forhandleren har verken direkte eller indirekte eierandel i Gouda Reiseforsikring, og Gouda Reiseforsikring har heller ingen eierandel i noen av forhandlerne.

Dersom du som kunde mener at forhandleren eller Gouda Reiseforsikring har gjort en feil i forbindelse med en av dine forsikringsavtaler, kan du klage til:

Forsikringsklagekontoret

Postboks 53 Skøyen

0212 OSLO

Ved denne registreringen gis Forsikringsagentforetaket fullmakt til å formidle produkter for Gouda Reiseforsikring. Dette i henhold til Lov om Forsikringsformidling. Tilsynsmyndighet i Norge er Kredittilsynet.