ANSA har valgt Gouda Reiseforsikring som partner

Spesialdesignet forsikring for utenlandsstudenter.

09-06-09

(Oslo 9. juni 2009) I år er det over 18.000 norske studenter i utlandet. Hele 3.000 av dem har reist hjemmefra uten forsikring, og enda flere reiser underforsikret. ANSA har nå valgt Gouda Reiseforsikring som ny forsikringspartner for å gi utenlandsstudentene et enda bedre tilbud.

Utenlandsstudentene er en bevisst forbrukergruppe. Heldigvis benytter de aller fleste seg av en eller annen type reise- og helseforsikring. Likevel vet vi at det til enhver tid er studenter som oppholder seg i utlandet uten denne tryggheten. En del av dem har nok rett og slett ikke tenkt tanken. Andre tror de er godt nok dekket gjennom folketrygden. I enkelte tilfeller kan en slik vurdering få svært uheldige konsekvenser, sier Eira Bjørvik, studieveileder i ANSA, Samskipnaden for norske studenter i utlandet.

Enda bedre ordning for studentene

Brorparten av norske studenter i utlandet er medlem av ANSA, og 85 prosent av disse har egen sykeforsikring. ANSA og Gouda Reiseforsikring har nå spesialdesignet en forsikring for utenlandsstudenter som består blant annet av innbo-, ulykke- og studieavbruddsforsikring. Studentforsikringen har døgnåpen Alarmsentral som guider deg gjennom prosessen dersom du har behov for legehjelp eller annen bistand. Alarmsentralen sørger for kontakt med språkkyndig personell eller skaffer til veie tolk dersom det er nødvendig. De loser deg til riktig behandlingssted og sørger for betalingen. Er det nødvendig med hjemtransport for behandling i Norge, eller behov for å tilkalle pårørende ordnes dette. Alt dette skaper trygghet både for studenten selv, samt for pårørende hjemme.

Det gleder oss å se at så mange av våre medlemmer tar ansvar for seg selv. Sammen med Gouda Reiseforsikring har vi nå fått til en enda bedre ordning for studentene. Som organisasjon føler vi oss trygge på at studentenes behov ivaretas på best mulig måte hvis sykdom eller uhell inntreffer. Livet som utenlandsstudent er utfordrende på så mange områder, og sykdom og skader kan ikke forutses, sier Bjørvik videre.

Gå gjennom vilkår og begrensninger i eksisterende forsikringer

Det er ikke likegyldig hvilken forsikring du velger, og du bør gå gjennom vilkår og begrensninger. Reiseforsikring gjennom mor og fars innboforsikring kan være fin til feriebruk, men skal du ut for å studere bør du sjekke at det ikke er tidsbestemmelser eller andre begrensninger som gjør at du ikke er dekket, sier Calle Hirsch, skadesjef i Gouda Reiseforsikring. Stadig flere av dagens utenlandsstudenter velger seg dessuten studiested basert på mer enn universitet eller skole. Muligheten for å kombinere studier med sport og fritidsinteresser frister mange. Da er det spesielt viktig å huske at mye av det ungdommen oppfatter som helt vanlige fritidsaktiviteter, regnes av forsikringsselskaper som risikosport, og krever tilleggsdekning. ANSA-forsikringen dekker også dette.

Gouda Reiseforsikring

Gouda Reiseforsikring er en del av det nederlandske forsikringskonsernet De Goudse Schadeverzekering N.V., som har solgt reiseforsikringer siden 1952. Gouda selger reiseforsikringer i mer enn 40 land, og er med det bredt representert over hele verden. Gouda Reiseforsikring har vært representert i Norden siden 1994.