Dekning i forbindelse med vulkanutbruddet

Gouda Reiseforsikring opprettholder den ekstraordinære dekningen og utvider kostnadsfritt forsikringsperioden.

20-04-10

Gouda Reiseforsikring har pr. i dag ingen restriksjoner på hvor lenge den ekstraordinære dekning for flyforsinkelse som følge av det nåværende vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull skal tilbys. For fremtidige reiser dekker Gouda således fortsatt for påløpte utgifter for dem som ikke får benyttet hjemreisen pga innstilte fly.

Vi ser nødvendigheten av at reisevirksomheten tas opp igjen, både fra forbruker og fly- /reiseselskaps ståsted, uttaler Salgs- og markedssjef Eva Hagby i en pressemelding. Vi ønsker derfor ikke å stoppe den ekstraordinære dekningen for flyforsinkelse i denne spesielle situasjonen. Hun presiserer at dekningen vil gjelde de som ikke klarer å komme seg hjem og som ikke får dekket nødvendige merutgifter til hotell og mat av flyselskap eller reisearrangør. Gouda vil også alternativt kunne fortsette å dekke kostnader til transport / bilutleie i henhold til de samme summene under forsinkelsesdekningen.

Vi overvåker situasjonen fortløpende og praksisen kan bli endret ved senere evalueringer, tilføyer Hagby.

Vi har også fått mange henvendelser fra fortvilte kunder, som trenger å få forlenget sine reiseforsikringer. Vi har derfor også besluttet at alle som sitter fast rundt om kring i verden, som følge av stengte flyplasser grunnet askeskyen, kostnadsfritt vil få forlenget sine forsikringer. Dermed slipper de å bekymre seg over tryggheten på reisen, i tillegg til alt annet. Utvidelsen gjelder helt til de kommer trygt hjem til Norge ved første praktiske mulighet. For våre kunder vil det ikke være nødvendig å kontakte oss for forlengelse. Dette vil bli gjort automatisk uten ekstra premie. Ved ev. erstatnings krav, vil dokumentasjon på forsinkelsen måtte kunne fremlegges.

Pressekontakter:

Salgs- og markedssjef Eva Hagby Tel. 24 14 45 73, mobil 928 49 713, eva@gouda.no

Skadesjef Carl Fredrik Hirsch Tel. 24 14 45 75, mobil 916 84 346, cah@gouda.no