Studietrenden i 2013:Lengre utenlandsopphold og mer risiko

Ferske tall fra Lånekassen bekrefter en trend om at stadig flere nordmenn studerer i utlandet, og at stadig flere velger lange studieopphold. Det blir også mer og mer populært å kombinere studiene med spennende reiser, opplevelser og aktiviteter. Det gir mer risiko og flere skader blant studentene.

 

Nytt skadebilde

Nytt skadebilde

Det er en trend at stadig flere studenter ønsker å oppleve noe helt utenom det vanlige i studietiden. Gouda Reiseforsikring, som har ti års erfaring med forsikring av norske utenlandsstudenter, ser at trenden med mer spenning og aktiviteter i studietiden gir et nytt skadebilde blant norske utenlandsstudenter.

- Vi ser at flere og flere av studentene utsettes for ulykker forbundet med risikofylte aktiviteter, på studiestedet eller på fritidsreiser. Brudd- og kuttskader blir for eksempel stadig mer vanlig, sier skadesjef i Gouda Reiseforsikring Carl Fredrik Hirsch.

- Før var det de tradisjonelle reisesykdommene som dominerte. Nå utgjør skader forbundet med aktiviteter som skikjøring, surfing, sykling og klatring en stadig større del av skadene blant norske studenter i utlandet.

Kraftig vekst i utenlandsstudier

Ferske tall fra Lånekassen viser at det i fjor var 24 376 norske studenter i utlandet. Det er det høyeste antallet noen sinne. 16 260 av studentene tar nå en hel utdannelse i utlandet – det er en nesten 1 000 studenter flere enn i fjor og utgjør en vekst på 36 prosent de fem siste år. I alt er det nå nesten 14 prosent av alle studenter med støtte fra Lånekassen som studerer i utlandet.

Spesielt har USA sett en eksplosjonsartet vekst i norske studenter. Storbritannia og Danmark er aller mest populært, men også land som Australia, Polen og Ungarn er svært populære studieland. Nye og mer eksotiske land som Kina er også på vei opp.

Mange glemmer forsikring

Akkurat nå forbereder rekordmange studenter seg til ny semesterstart i utlandet.

- Vår erfaring er at mange studenter flytter hjemmefra uten å sjekke om de fremdeles er forsikret gjennom sine foreldre. Dette gjelder studenter i utlandet og i Norge. Vi har hatt flere tilfeller av studenter som reiser ut på utenlandsstudier med en reiseforsikring som kun dekker de første 45 dagene. Resten av studieoppholdet står de da uten gyldig forsikring og på bar bakke hvis noe skulle skje.

- Det er viktig at både foreldre og studenter tar ansvar og undersøker om de må tegne en egen studentforsikring. Skader og sykdom på utenlandsopphold kan fort innebære store kostnader. Hos oss koster det 1 700 kroner å forsikre seg for et helt studieår i Europa med innbo, ulykke og reiser inkludert. Det er en billig investering.