Ønsker du å klage til oss?

Hvis du mener det er gjort feil i saksbehandlingen, kan du skrive til oss. Ofte vil vi kunne komme frem til en løsning ved å se på saken på nytt.

Vi ber deg samle dine synspunkter for hvorfor det er gjort feil i saksbehandlingen, og sende henvendelsen din via skjemaet eller til: skade@gouda.no

Dersom din klage ikke blir innvilget hos oss, kan du kontakte Finansklagenemda.

Finansklagenemnda
Pb. 53 Skøyen
0212 Oslo

www.finkn.no