Reiseforsikring for bedriften din

Hos oss kan du kjøpe reiseforsikringer som dekker dine ansatte. Du velger selv om du kun vil forsikre tjenestereiser, eller om du vil utvide med fritidsreiser og dekning for den ansattes familie.

Vi tilbyr også forsikring for ansatte som i perioder må arbeide utenfor Norge, og for ansatte fra andre land som for en periode kommer til Norge for å arbeide.

Last ned forsikringskort.