Navigasjon, søk og logg inn

B2F0E3

Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål knyttet til reisen.

Les hva du burde gjøre når uhellet er et faktum.

 

 • Har Gouda familieforsikring?

  Man kan kun tegne familieforsikring på en helårs reiseforsikring eller en enkeltreiseforsikring. Ved tegning av helårsforsikring gjøres dette ved å skrive inn totalt antall familiemedlemmer i boksen familie. Enkeltperson skal stå med null - 0. Velg deretter super eller standard dekning og trykk bestill.

  Når man skal bestille enkeltreiseforsikring setter man inn antall par eller voksne, og antall barn under 20 år som skal være med i forsikringen. Barn over 20 år regnes som voksen når det gjelder enkeltreiseforsikring.

  Når man skal bestille enkeltreiseforsikring setter man inn antall par eller voksne, og antall barn under 20 år som skal være med i forsikringen. Barn over 20 år regnes som voksen når det gjelder enkeltreiseforsikring.

  Ektefeller, samboere og hjemmeboende barn frem til de fyller 21 år kan være dekket i en helårsforsikring for familie.

Forsikring for deg under 35 år

Kjøp, bruk og angrerett

 • Din rett til å angre følger av angrerettloven, og ved kjøp av reiseforsikring har du som hovedregel angrerett på 14 dager. Angreretten er unntatt der forsikringsperioden er 4 uker eller mindre.

 • Mandag til fredag 09-16 kan du ringe oss på 24 14 45 70 så bestiller vi reiseforsikring for deg umiddelbart. Betaler du med kort over telefon trer reiseforsikringen i kraft med det samme.

  Reiseforsikringen kan også kjøpes online via våre hjemmesider før avreise. Betaler du med kort trer forsikringen i kraft umiddelbart.

  Hvis vi har stengt i forbindelse med helg eller helligdager, må du gjøre bestillingen online. Du vil kunne starte forsikringen fra samme dag hvis du foretar betalingen med kredittkort. Du vil automatisk motta en forsikringsbekreftelse på oppgitte mailadresse som du kan skrive ut og ta med på reise.

  Vær oppmerksom på at alle forsikringer kjøpt online etter utreise er å anse som ugyldig.

 • For å få refundert utlegg du har hatt i forbindelse med skade og tyveri må du sende oss et skadekrav. Skadeskjema kan du laste ned her.

  Print ut skjemaet og skriv på forsikringsnummer og personopplysninger. Forklar i detalj hva som har skjedd i eget vedlegg og send med dokumentasjon for tap. Original politirapport må også vedlegges.

  Alle kvitteringer på det som er gått tapt og eventuell uttakskvittering sendes originalt. Eventuell vitneerklæring sendes med skademelding.

  Skademeldingen sender du til:

  Gouda Reiseforsikring,

  Postboks 700 Sentrum

  0106 OSLO.

 • Kontakt omgående Goudas Alarmsentral, med mindre det er snakk om helt alminnelige legebesøk som ikke anses å overstige en samlet pris på kr. 2500,-.(Gouda Alarmsentral tlf + 45 33 15 60 60).

  Ved skader/legebesøk hvor Goudas Alarmsentral ikke får beskjed, er det et krav for refusjon av utgifter at Gouda mottar originalbilag og skademelding senest 12 måneder etter tidspunktet for skade. Husk å få nødvendig dokumentasjon for behandling, en legeerklæring med diagnose, og opplysninger om eventuell foreskrevet medisin.

 • Der norsk UD har gitt reiseråd for bestemte land eller områder, må det som utgangspunkt betales en tilleggspremie for å være dekket også ved skader som følge av krig og uroligheter. Vi ber deg kontakte Gouda for avklaring om det er nødvendig å kjøpe en tilleggsforsikring, og om vi kan tilby krigsrisikotillegg for området du skal reise til.
 • Dersom bagasjen din er forsinket fire timer eller mer på utreisen kan du kjøpe nødvendige ting inntil kr. 3.000,- / 2.500,- (Super / Standard). Vi kan også hjelpe deg å innhente reiserute dersom flyet ditt er forsinket på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikk uhell.

Behøver jeg reiseforsikring?

 • Mange kredittkort har uklare og vanskelige vilkår. I følge Forsikringsklagenemda bør kunden derfor ikke nøye seg med kortforsikring, men sikre seg ved å kjøpe en vanlig reiseforsikring som ikke stiller spesielle krav til betalingsmiddel.

For deg over 70 år

 • Dersom du er over 70 år og ønsker å tegne en forsikring for en enkeltreise, kan vi tilby deg vår Seniorforsikring. Vi behøver da en helseærklæring fra deg. Dette skjemaet finner du her. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene i helseerklæringen behøver vi også en forhåndsgodkjennelse fra legen din. Dette skjemaet finner du på her. Skjemaet/-skjemaene sendes så inn til oss og behandlingstid må påregnes til ca to uker.

  Dersom du er over 70 år, og planlegger en reise som varer lenger enn 45 dager må du ta kontakt med vårt kundesenter for veiledning.

Forlengelse og endring av forsikring

 • For å tegne forsikring etter utreise må Goudas kundesenter alltid kontaktes. Våre kunderådgivere vil alltid ta en individuell vurdering på om vi kan tilby forsikring etter utreise.

  Hva gjør jeg hvis jeg returnerer til Norge tidligere enn planlagt?

  Har du forlengelse på din helårs reiseforsikring i Gouda eller Gjensidige kan du sende oss boardingkort og/eller flybillett som beviser din tidligere ankomst, og vi vil refundere resterende forsikringspremie. Administrasjonsgebyr på kroner 300,- vil tilkomme.

  Har du forlenget en helårsforsikring du har i et annet selskap, må du minimum betale for tilsvarende antall reisedager du har i helårsforsikringen. Restbeløpet refunderes mot at du sender oss boardingkort og/eller flybillett som beviser din tidligere ankomst.

  Kan jeg endre dekningsgrad (fra Standard til Super) underveis?

  Nei, det er ikke mulig.

 • Helårseiseforsikringen kan sies opp av forsikrede dersom forsikringsbehovet faller bort, særlige grunner taler for det, eller forsikrede ønsker å flytte forsikringen til et annet selskap. Dette følger av forsikringsavtaleloven (FAL) §§ 3-6 og 12-3. Forsikrede kan takke nei til automatisk fornyelse av sin forsikring før/ved hovedforfall, jf. FAL §§3-4 og 12-8. Vi ber om at vår salgsavdeling kontaktes på post@gouda.no dersom avslutning av ditt forsikringsforhold er ønskelig.

Ekspedisjoner og risikosport

 • Vilkårene har unntak for reiser i form av ekspedisjoner eller reiser av lignende karakter. Med ekspedisjoner menes eksempelvis reiser med formål å oppdage nye områder, eller reiser med et vitenskapelig formål.

  Eksempler på reiser som alltid vil betraktes som ekspedisjoner er turer til Antarktis eller områder nord for den 80. breddegrad (Grønland er likevel omfattet), turer der man utfordrer det medisinsk forsvarlige, og turer der man trosser advarsler fra lokale eller eksperter om å gjennomføre. Grønland er likevel omfattet

  Ta kontakt med Gouda, dersom du er i tvil om din reise faller under vilkårenes definisjon av ekspedisjon, eller om en spesialforsikring med særlige vilkår vil være nødvendig.

   

 • Vi mener at en ferie skal nytes uten at man skal være nødt til å tenke på om man er forsikret eller ikke. Derfor ønsker vi å dekke alle typer aktiviteter.

  Ta dine forholdsregler, og stol på at vi ikke setter noen begrensinger for reiselysten og eventyret. Så lenge du ikke gjør noe som er ulovlig, kan du være trygg på at du er dekket dersom det skulle skje deg noe.

  Uansett hvilken spennende aktivitet du oppsøker, som for eksempel fjellklatring, off-piste kjøring, fallskjermhopping, eller dykking, er du alltid dekket hos Gouda.

  100% trygghet

  Gouda Reiseforsikring sørger for din sikkerhet på reisen. Vår egen Alarmsentral kan hjelpe deg uansett når og hvor du trenger det. Her sitter det rutinerte servicemedarbeidere klare til å hjelpe deg uansett skadesituasjon. I tillegg har alarmsentralen leger, spesialister, sykepleiere og krisepersonell tilgjengelig til enhver tid slik at hjelpen kun er en telefonsamtale unna.

Sykdom og sykehusopphold

 • Alle utgifter til lege og medisiner du har i forbindelse med akutte og uventede sykdomstilfeller dekkes med ubegrenset sum, uansett graden av alvorlighet. Vi dekker hjemtransport om det oppfattes som nødvendig for tilstrekkelig behandling. Merk at hjemtransport alltid må klareres av Gouda's alarmsentral. Vi dekker tilkall for opptil to familiemedlemmer som blir tilkalt ved akutt alvorlig sykdom/ulykkesskade eller død som rammer den forsikrede.