Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Vulkanutbrudd på Island

Det er vulkanaktivitet og utbrudd på Island, hvilket kan påvirke reiser til, fra og via landet.

Avhengig av hvordan reisen din blir påvirket og hvilken type forsikring du har, vil Gouda kunne hjelpe deg. Det kan for eksempel være at du kommer for sent til din flyavgang, flyet blir forsinket eller lignende.

Befinner du deg i området rundt utbruddet, skal du følge de lokale myndighetenes anbefalinger.

Du kan se UDs anbefalinger og holde deg oppdatert her.  

Hvis du må avbestille en reise til Island, ber vi deg først kontakte ditt reisebyrå, flyselskap eller hotell.

Reise til Ukraina

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Ukraina, Russland, Hviterussland og Moldova.

Befinner du deg i et av disse landene kan du få oppdatert informasjon som gjelder der du er, enten ved å registrere deg hos UD eller laste ned appen "Reiseklar".

Reiseforsikringen dekker ny hjemreise inntil 25 000 kroner per person som er forsikret, dersom dere reiste inn før reiserådet kom.

Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med å arrangere hjemreisen, men du kan melde skade etter hjemkomst.

Områder som er underlagt sanksjoner fra FN eller EU

Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk som gjennomfører bindende vedtak fattet av FNs Sikkerhetsråd eller restriktive tiltak vedtatt av EUs råd.

Europeisk Helsetrygdkort

Europeisk Helsetrygdkort

Husk å ta med Europeisk Helsetrygdkort på reiser

Skal du reise til EØS-land eller Sveits, anbefaler vi at du tar med deg europeisk helsetrygdkort for å dokumentere rettigheten din til god helsehjelp.

Bestill helsetrygdkort

Kjøp, bruk og angrerett

 • Din rett til å angre følger av angrerettloven, og ved kjøp av reiseforsikring har du som hovedregel angrerett på 14 dager. Angreretten er unntatt der forsikringsperioden er 4 uker eller mindre.

 • Mandag til fredag 10:00-16:00 kan du ringe oss på 24 14 45 70 så bestiller vi reiseforsikring for deg umiddelbart. 
  Reiseforsikringen kan også kjøpes online via våre hjemmesider før avreise. 

  Hvis vi har stengt i forbindelse med helg eller helligdager, må du gjøre bestillingen online. Du vil automatisk motta en forsikringsbekreftelse på oppgitte mailadresse som du kan skrive ut og ta med på reise.

  Vær oppmerksom på at alle forsikringer kjøpt online etter utreise er å anse som ugyldige. 

 • Kontakt omgående Goudas Alarmsentral, med mindre det er snakk om helt alminnelige legebesøk som ikke anses å overstige en samlet pris på kr. 2500,-.(Gouda Alarmsentral tlf + 45 33 15 60 60).

  Ved skader/legebesøk hvor Goudas Alarmsentral ikke får beskjed, er det et krav for refusjon av utgifter at Gouda mottar originalbilag og skademelding senest 12 måneder etter tidspunktet for skade. Husk å få nødvendig dokumentasjon for behandling, en legeerklæring med diagnose, og opplysninger om eventuell foreskrevet medisin.

 • Der norsk UD har gitt reiseråd for bestemte land eller områder, må det som utgangspunkt betales en tilleggspremie for å være dekket også ved skader som følge av krig og uroligheter. Vi ber deg kontakte Gouda for avklaring om det er nødvendig å kjøpe en tilleggsforsikring, og om vi kan tilby krigsrisikotillegg for området du skal reise til.

Behøver jeg reiseforsikring?

 • Mange kredittkort har uklare og vanskelige vilkår. I følge Forsikringsklagenemda bør kunden derfor ikke nøye seg med kortforsikring, men sikre seg ved å kjøpe en vanlig reiseforsikring som ikke stiller spesielle krav til betalingsmiddel.

Familieforsikring

 • Har Gouda familieforsikring?

 • Man kan kun tegne familieforsikring på en helårs reiseforsikring eller en enkeltreiseforsikring. Ved tegning av helårsforsikring gjøres dette ved å skrive inn totalt antall familiemedlemmer i boksen familie. Enkeltperson skal stå med null - 0. Velg deretter super eller standard dekning og trykk bestill.

  Når man skal bestille enkeltreiseforsikring setter man inn antall par eller voksne, og antall barn under 21 år som skal være med i forsikringen. Barn over 21 år regnes som voksen når det gjelder enkeltreiseforsikring.

  Når man skal bestille enkeltreiseforsikring setter man inn antall par eller voksne, og antall barn under 21 år som skal være med i forsikringen. Barn over 21 år regnes som voksen når det gjelder enkeltreiseforsikring.

  Ektefeller, samboere og hjemmeboende barn frem til de fyller 21 år kan være dekket i en helårsforsikring for familie.

Forsikring for deg under 35 år

Student i Norge

For deg over 70 år

 • Reiser du mye, vil vi anbefale en Helårsreiseforsikring med superdekning, som dekker deg på alle reiser i et år, inntil 70 dager pr. reise. Denne forsikringen er gjeldende så fort du forlater din egen bopel.

  Hvis du ønsker å kjøpe forsikring kun for en enkelt reise, kan vi tilby deg vår Seniorforsikring.

Forlengelse og endring av forsikring

 • For å kunne refundere tilgodehavende forsikringspremie, behøver vi at du opplyser ditt polisenummer samt kontonummer for utbetaling. I de tilfeller hvor forsikringen er betalt med kort, vil det refunderes til betalingskortet, gitt at kortet ikke har utløpt.  Ønsker du oppsigelse med tilbakevirkende kraft fra hjemkomstdatoen, ber vi deg samtidig om å fremsende dokumentasjon (boardingkort eller baggasjelapper) for din hjemkomst.

  Oppsigelsen skal skje senest 14 dager etter din hjemkomst. Skjer det senere, eller uten fremsendt dokumentasjon, vil hjemkomstdatoen bli registrert som den dag vi mottar oppsigelsen.

  Bemerk at beløp under 300,- ikke refunderes. 

  (Obs: Egne regler gjelder for Helårsreiseforsikring)

  Er forsikringen ikke trådt i kraft, og Gouda mottar oppsigelsen innen ikrafttredelsesdatoen, refunderes den fulle premien.

  Vi behandler saken så snart som mulig etter at vi har mottatt ovenstående opplysninger.

  Oppsigelsen skal sendes til vår salgsavdeling på gouda@gouda.no.
   

Ekspedisjoner og risikosport

 • Vilkårene har unntak for reiser i form av ekspedisjoner eller reiser av lignende karakter. Med ekspedisjoner menes eksempelvis reiser med formål å oppdage nye områder, eller reiser med et vitenskapelig formål.

  Eksempler på reiser som alltid vil betraktes som ekspedisjoner er turer til Antarktis, områder nord for den 80. breddegrad, kryssing av Grønland, opphold i Himalaya over 4 500 meters høyde, turer der man utfordrer det medisinsk forsvarlige og turer der man trosser advarsler fra lokale eller eksperter om å gjennomføre. 

  Ta kontakt med Gouda, dersom du er i tvil om din reise faller under vilkårenes definisjon av ekspedisjon, eller om en spesialforsikring med særlige vilkår vil være nødvendig.

   

Sykdom og sykehusopphold

Reise til land med reiseråd fra UD

 • Gouda forholder seg til de enhver tid gjeldende reiseråd fra Utenriksdepartementet. Du som reisende bør være klar over at det er begrensninger i forsikringen dersom man reiser inn i områder der UD allerede har utstedt reiseråd. Eksempel på reiseråd som vil kunne medføre begrensninger i forsikringens dekningsomfang er:

  • Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig
  • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i [Land / Område]
  • Nordmenn som befinner seg i [Land / Område] oppfordres til å forlate landet
  • Evakuering

  Reiseråd som ber reisende om å utvise aktsomhet medfører ingen begrensninger i vilkårene.

  Begrensninger i forsikringsdekningen i enkeltreiseforsikringen

  • Dekninger knyttet til medisinske utgifter dersom skaden skjer i en direkte sammenheng med det utstedte reiserådet vil ikke være dekket
  • Evakuering vil ikke være omfattet

  Det vil til enhver tid være det gjeldende forsikringsvilkåret som legges til grunn ved skadeoppgjøret.

  Vær oppmerksom på følgende

  • Helsårsreiseforsikringen er ugyldig i områder/land med reiseråd
  • Det vil kun være begrensninger i forsikringsdekningen for de områder som er spesifisert i UDs reiseråd
  • Forsikringen vil gjelde som normalt dersom det oppstår en konflikt eller om det blir utstedt et reiseråd under tiden du befinner deg i det aktuelle området
  • I mange tilfeller vil vi kunne tilby en utvidelse av forsikringen. Ta kontakt med oss for å se om vi kan tilby en utvidelse for din reise

   

Flystreik, passproblemer og bagasje

 • Sørg for å møte opp på flyplassen ved check-in til rett tid, med mindre flyselskapet på forhånd har informert deg om at flyavgangen er flyttet til et annet tidspunkt eller kansellert.  

 • Vent med å finne alternative reiser til du vet om flyet ditt er kansellert, så du får mulighet til å få eventuelle merutgifter dekket.

 • Undersøk hva det streikende flyselskapet kan tilby deg. Det skal tilby en annen eller senere avgang – eventuelt med et annet flyselskap eller transportmiddel. Du kan også velge å få pengene igjen.  

 • Hvis flyselskapet ikke kan tilby en løsning, og du selv har funnet en alternativ avgang, bør du vente med å bestille den til du har vært i kontakt med flyselskapet. Hvis du ikke kommer i kontakt med flyselskapet, kan du ikke være helt sikker på at du får erstattet merutgiftene. Du har som utgangspunkt derimot krav på å få dekket utgifter til en alternativ avgang, også hvis det er en ny billett hos et annet flyselskap.

 • Kansellerte og innstilte reiser som skyldes streik, mangel på personale eller fly, dekkes ikke av forsikringen.

  Hva kan du selv gjøre?

  • Kontakt flyselskapet eller reisearrangøren for å avklare hva de kan bistå med. Du har krav på å få pengene tilbake for en kansellert reise. Alternativt har du krav på ombooking.
  • Dersom du har bestilt hotell som du ikke får benyttet, må du kontakte hotellet eller reisearrangøren for avbestilling eller ombooking.
  • Du kan også kontakte Forbrukerrådet for råd og veiledning, eller kortselskapet dersom reisen er kjøpt med kredittkort.
 • Dette dekkes ikke av reiseforsikringen. Du har selv ansvaret for å ha nødvendige reisedokumenter i orden.

  Hva kan du selv gjøre?

  • Hvis du allerede har bestilt en reise, og ikke rekker å fornye pass eller nasjonalt ID-kort i tide, kan du ta kontakt med reisearrangør eller hotell for å avbestille eller ombooke til et senere tidspunkt. Eventuelle tap må du dekke selv.
  • Ønsker du å bestille en ny reise nå, er det lurt å vente til du har fått fornyet pass eller ID-kort.

  Ler mer om pass og ID-kort på politiet.no

 • Det er utfordringer med mangel på personell i sikkerhetskontrollene på mange flyplasser nå. Dette kan føre til timelange køer. Slike forsinkelser dekkes ikke av reiseforsikringen.

  Hva må du selv passe på?

  • Du må holde deg oppdatert på hva som gjelder for reisen din – både flyplassene og flyselskapene stiller krav til oppmøtetider.
  • Hvis du likevel ikke rakk flyet, må du kontakte transportør eller reisearrangør for bistand.
 • Om bagasjen blir forsinket eller ikke kommer frem til reisemålet på grunn av mangel på personell eller andre årsaker, dekker vi kjøp eller leie av nødvendige klær og utstyr.

  Du må du kontakte flyselskapets ankomstservice for å få en såkalt PIR-rapport. Denne rapporten må du ha for å få dekket dine innkjøp, og må være tilgjengelig i forbindelse med saksbehandlingen. Innkjøpene må også dokumenteres, så ta vare på kvitteringene.

  Beløpsgrensen varierer mellom våre forsikringer. Logg inn og se hvor mye som dekkes i forsikringsdokumentene dine. Husk at nødvendige medisiner må pakkes i håndbagasjen.

  Bagasje som blir borte på vei hjem, dukker gjerne opp igjen. Har du ikke fått bagasjen tilbake i løpet av 6 uker, kan du melde tapet på reiseforsikringen.