Reiser utenfor Europa

Om du skal ut på reise utenfor Europa, vil Gouda Reiseforsikring Verden gi deg den tryggheten du behøver. 

Verden

 Vi tilbyr deg:

• Ubegrenset dekning på sykdom og hjemtransport
• Tilgang til vår døgnåpne Alarmsentral
• Garanti for å bli behandlet på et sykehus av høy standard 

 

  • Europadekning og verdensdekning

  • Når du velger Gouda Reiseforsikring velger du mellom Europadekning eller verdensdekning- basert på hvor du skal reise.

    Med Europa menes alle EU og EØS-land. Land som Russland, Tyrkia og Ukraina er eksempler på land som ikke faller inn under Europa definisjonen.