Finn ditt riktige vilkår

Se og last ned vilkår for forsikringen din

Reiseforsikring

Last ned vilkår for Ungdomsreiseforsikring

Vilkår 635.3 - gjeldende fra 01.01.2018

Vilkår 635.3 - gjeldende fra 01.04.2017

Last ned vilkår for Reiseforsikring

Vilkår 635.3 - gjeldende fra 01.01.2018

Vilkår 635.3 - gjeldende fra 01.04.2017

Last ned vilkår for Seniorreiseforsikring

Vilkår 635.3 - gjeldende fra 01.01.2018

Vilkår 635.3 - gjeldende fra 01.04.2017

Download english version of terms and conditions for Single-trip travel Insurance (ALL)

Terms an conditions 635.3 - effective from 01.01.2018

Terms an conditions 635.3 - effective from 01.04.2017

Helårsreiseforsikring

Last ned vilkår for Helårsreiseforsikring

Vilkår 625.3 - gjeldende fra 01.01.2018

Vilkår 625.3 - gjeldende fra 01.04.2017

Download english version of terms and conditions for annual travel Insurance

 Terms and conditions 625.3 - effective from 01.01.2018

 Terms and conditions 625.3 - effective from 01.04.2017

Terms and conditions 625.3 - effective from 01.08.2015

Terms and conditions 625.1 - effective from 01.09.2011

Studentforsikring

Last ned vilkår for Studentforsikring

Vilkår 648.1  gjeldende fra 01.06.2018 

Vilkår 648.1  gjeldende fra 1.4.2017

Vilkår 648.1- gjeldende fra 01.05.2013

Download english version of terms and conditions for Student Abroad

Terms and  conditions 648.1  effective from  1.6.2018

Terms and  conditions 648.1  effective from  1.4.2017

Terms and conditions 648.1 - effective from 01.05.2013

Avbestillingsforsikring

Last ned vilkår for Avbestillingsforsikring

Vilkår 655 -  gjeldende fra 01.02.2019

Vilkår 655 - gjeldende fra 20.06.2009

Incoming forsikring

Download english version of terms and conditions for Incoming insurance

Terms and conditions 683 (Norway & Schengen) - effective from 01.09.2015

 

Au pair forsikring

Download English version of terms and conditions for Au Pair forsikring

Terms and conditions 684.1 - effective from 01.09.2012