Business FLEX- Tjenestereiser

Gouda har nå lansert en av markedets beste og mest fleksible bedriftsforsikringer.

Trykk her for eldre utgaver av vilkårene.

Du kan velge enten å ha helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning.

Med Business FLEX Tjenestereise Super, vil ikke bare de ansatte ha utvidete dekninger og dekningssummer, men også bedriften vil kunne få kompensasjon, dersom uhellet skulle oppstå. Det blir bl.a. utbetalt inntil NOK 40.000 for rekrutteringskostnader, NOK 40.000 for tilpasning av arbeidsplass og NOK 10.000 for taxi mellom arbeid og behandlinger, dersom en ansatt må erstattes – eller arbeidsplassen tilpasses - pga en ulykke.

Personlig sikkerhet er også utvidet, med bl.a. dekning ved kidnapping, konsulentkostnader ved frigivelse, lete- og redningsomkostninger, samt psykologisk førstehjelp.

Også Business FLEX Tjenestereise Standard har noen bedre dekninger. Her kan nevnes Arbeidsgiverseffekter, som dekkes inntil NOK 15.000, Forsinket reisegods tjenestereiser med inntil NOK 5.000 og Privatansvar på NOK 6.000.000.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super Dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden!

Dersom deres behov også gjelder ferie- og fritid og/eller familie er dette også mulig, og du kan lese mer om dette under Business Flex inkl. familie.

Premieberegning

Vi tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.

Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller et reiseår. Når året er gått, reguleres forskuddspremien på basis av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.

Relatert innhold

Bestill tilbud på Tjeneste­reiser

Du kan velge enten å ha helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning.

Med Business FLEX Tjenestereise Super, vil ikke bare de ansatte ha utvidete dekninger og dekningssummer, men også bedriften vil kunne få kompensasjon, dersom uhellet skulle oppstå. Det blir bl.a. utbetalt inntil NOK 40.000 for rekrutteringskostnader, NOK 40.000 for tilpasning av arbeidsplass og NOK 10.000 for taxi mellom arbeid og behandlinger, dersom en ansatt må erstattes – eller arbeidsplassen tilpasses - pga en ulykke.

Personlig sikkerhet er også utvidet, med bl.a. dekning ved kidnapping, konsulentkostnader ved frigivelse, lete- og redningsomkostninger, samt psykologisk førstehjelp.

Også Business FLEX Tjenestereise Standard har noen bedre dekninger. Her kan nevnes Arbeidsgiverseffekter, som dekkes inntil NOK 15.000, Forsinket reisegods tjenestereiser med inntil NOK 5.000 og Privatansvar på NOK 6.000.000.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super Dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden!

Dersom deres behov også gjelder ferie- og fritid og/eller familie er dette også mulig, og du kan lese mer om dette under Business Flex inkl. familie.

Premieberegning

Vi tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.

Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller et reiseår. Når året er gått, reguleres forskuddspremien på basis av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.

Se Flex Super deknings­oversikt

Se Flex Standard dek- ningsoversikt