Business FLEX- Tjenestereiser

Gouda har nå lansert en av markedets beste og mest fleksible bedriftsforsikringer.

Trykk her for eldre utgaver av vilkårene.

Du kan velge enten å ha helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning.

Med Business FLEX Tjenestereise Super, vil ikke bare de ansatte ha utvidete dekninger og dekningssummer, men også bedriften vil kunne få kompensasjon, dersom uhellet skulle oppstå. Det blir bl.a. utbetalt inntil NOK 40.000 for rekrutteringskostnader, NOK 40.000 for tilpasning av arbeidsplass og NOK 10.000 for taxi mellom arbeid og behandlinger, dersom en ansatt må erstattes – eller arbeidsplassen tilpasses - pga en ulykke.

Personlig sikkerhet er også utvidet, med bl.a. dekning ved kidnapping, konsulentkostnader ved frigivelse, lete- og redningsomkostninger, samt psykologisk førstehjelp.

Også Business FLEX Tjenestereise Standard har noen bedre dekninger. Her kan nevnes Arbeidsgiverseffekter, som dekkes inntil NOK 15.000, Forsinket reisegods tjenestereiser med inntil NOK 5.000 og Privatansvar på NOK 6.000.000.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super Dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden!

Dersom deres behov også gjelder ferie- og fritid og/eller familie er dette også mulig, og du kan lese mer om dette under Business Flex inkl. familie.

Premieberegning

Vi tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.

Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller et reiseår. Når året er gått, reguleres forskuddspremien på basis av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.

Relatert innhold

Du kan velge enten å ha helårsdekning eller deklarerte reisedøgn, Super eller Standard dekning.

Med Business FLEX Tjenestereise Super, vil ikke bare de ansatte ha utvidete dekninger og dekningssummer, men også bedriften vil kunne få kompensasjon, dersom uhellet skulle oppstå. Det blir bl.a. utbetalt inntil NOK 40.000 for rekrutteringskostnader, NOK 40.000 for tilpasning av arbeidsplass og NOK 10.000 for taxi mellom arbeid og behandlinger, dersom en ansatt må erstattes – eller arbeidsplassen tilpasses - pga en ulykke.

Personlig sikkerhet er også utvidet, med bl.a. dekning ved kidnapping, konsulentkostnader ved frigivelse, lete- og redningsomkostninger, samt psykologisk førstehjelp.

Også Business FLEX Tjenestereise Standard har noen bedre dekninger. Her kan nevnes Arbeidsgiverseffekter, som dekkes inntil NOK 15.000, Forsinket reisegods tjenestereiser med inntil NOK 5.000 og Privatansvar på NOK 6.000.000.

Ønsker dere ekstra sikkerhet både for den ansatte og bedriften, anbefaler vi dere å tegne Super Dekning. Uansett hvilke dekninger dere velger, gir Gouda dere 100% trygghet - 365 dager i året - over hele verden!

Dersom deres behov også gjelder ferie- og fritid og/eller familie er dette også mulig, og du kan lese mer om dette under Business Flex inkl. familie.

Premieberegning

Vi tilbyr bedrifter konkurransedyktige priser, og beregner premien med utgangspunkt i antall forsikrede, valgte dekninger og skadehistorikk.

Normalt betales det en forskuddspremie for antall deklarerte døgn eller et reiseår. Når året er gått, reguleres forskuddspremien på basis av den faktiske reiseaktivitet og ev. justeringer i antall forsikrede.

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemkallelse etc. behandles av vår alarmsentral i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.

Nyhet! Egenandel på leiebil dekkes også i Norge

Fra 15. juni til 15. september utvider vi dekningen for egenandel på leiebil til også å gjelde i Norge for de som har en Business FLEX – Super dekning!

Hvis bilen du leier på en feriereise med minst en overnatting blir stjålet eller skadet, dekker reiseforsikringen inntil NOK 20 000 av egenandelen! 

Leiebil – egenandelskrav fra utleieselskap
Ved skade på eller tyveri av bilen du har leid på en feriereise med minst en overnatting, erstattes egenandelen utleieselskapet krever av deg. Kravet må være i henhold til kontrakten med utleiefirmaet og må kunne dokumenteres.

Egenandel dekkes ikke ved skade på leasingbil, helårs privateiet bil eller bil leid gjennom bildelingstjenester. For øvrig viser vi til fullstendige vilkår for din forsikring.