Au pair Incoming Norway

Forsikringen er egnet for au pairer med godkjent oppholdstillatelse i Norge. Det er vertsfamilien sitt ansvar å tegne og dekke utgiftene for forsikring i kontraktsperioden.

Se forsikringsvilkårene 684.1 (1.9.2012) | Dette dekker forsikringen

Au pair Incoming Norway

Alle au pairer som kommer til Norge (fra land utenfor Norden) må tegne en obligatorisk forsikring som dekker hjemreise ved død, sykdom eller ulykke. Det er vertsfamiliens ansvar å tegne og betale forsikringen for hele kontraktsperioden. Forsikringen kan tegnes for 12, 18 eller 24 måneder. Dersom au pairen allerede er i Norge, men familien søker forlengelse av oppholdet, må au pair forsikring tegnes.

Gouda Reiseforsikring har inngått et samarbeid med UDI, som har utarbeidet retningslinjene for dekningen. Forsikringen er knyttet til au pairen personlig, og kan ikke sies opp eller endres av vertsfamilien. Les mer her.

Hvordan kjøpe:

Det enkleste er å kjøpe forsikringen ved å trykke på "Kjøp forsikring"-knappen.

Fyll ut au pairens navn og fødselsdato (fødselsnummer, dersom dette er gitt), deretter c/o ditt navn og adresse. Følg retningslinjene.

Når forsikringen er betalt vil du i løpet av kort tid motta en bekreftelse på e-post. I tillegg vil polise med vilkår og forsikringskort bli sendt i posten.

Hvem er dekket?

Au pairen med godkjent oppholdstillatelse i Norge, og for perioden forsikringen er tegnet.

Endring av gyldighetsperiode

Da det er vanskelig å beregne eksakt ankomst dato, vil det være mulig å endre dato, dersom ankomst avviker mye med den først oppgitte. Ta eventuelt kontakt med oss.

Frivillig tilleggsdekning

Gouda tilbyr også au pairen helårs reiseforsikring til rabattert pris.

For ekstra trygghet, både for dere som vertsfamilie og au pairen, anbefaler vi å kjøpe denne samtidig som den obligatoriske forsikringen! Da får du også kroner 100,- i rabatt!

Her kan du lese mer om vår Helårs reiseforskring.

Refusjon

Dersom au pairen ikke får innvilget visum, eller forsikringsbehovet opphører ved at au pairen reiser tilbake til hjemlandet tidligere enn planlagt, vil refusjon av de resterende gjenstående måneder, fratrukket et administrasjonsgebyr på NOK 300,-, bli gitt.

Det gis ikke refusjon dersom au pairen bytter familie.

Gouda alarmsentral

På Goudas alarmsentral sitter rutinerte skandinaviske medarbeidere klare til å hjelpe deg - 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Med egen alarmsentral, som har leger, spesialister, sykepleiere og kriseteam parate, er du sikret hurtig og effektiv hjelp. Hjelpen er aldri mer enn en telefonsamtale unna.