Travel Assistance

Få hjelp døgnet rundt, uansett hvor i verden du befinner deg.

Hjelp 24/7

Travel Assistance, vår egen aarmsentral, er bemannet med et språkkyndig personale som døgnet rundt er klar til å yte alle former for assistanse i samarbeid med vårt legekorps, uansett hvor i verden det er behov for hjelp. Travel Assistance sikrer deg rask og effektiv assistanse når uhellet er ute.

Travel Assistance er fokusert på å tilby kundene en kompetent og personlig betjening, hvor den samme servicekoordinatoren i størst mulig grad følger saken fra begynnelse til slutt. Dette gir stor trygghet for den tilskadekomne, og for familien hjemme, som også behøver støtte og hjelp dersom et uhell skulle oppstå. Travel Assistance er, i tillegg til servicekoordinatorene, tilknyttet skandinaviske leger, sykepleiere, og krisepersonell som står klar til innsats ved sykdom- eller ulykkestilfeller i utlandet.

Internasjonalt nettverk

Vi har kontorer i alle de nordiske landene, og Travel Assistance ligger i København.

På Travel Assistance sitter det reisevante og språkdyktige medarbeidere som er klare til å hjelpe deg uansett hvilken situasjon du har kommet ut for. Når behovet for hjelp oppstår har vi et verdensomspennende nettverk av alarmsentraler som kan hjelpe oss dersom det skulle være behov for det.

Egne leger og sykepleiere

I tillegg til servicemedarbeiderne som sitter på Travel Assistance, har vi tilknyttet oss norske leger og sykepleiere som er klare til å hjelpe deg dersom det skulle oppstå et behov for det. Dersom det er behov for det kan de rådgi både deg som kunde og dine nærmeste pårørende.

Gouda Reiseforsikring er ikke bare sikkerhet ut over alle grenser. Det er også trygghet verden rundt, året rundt, døgnet rundt.

Kontakt oss

A. C. Meyers Vænge 9
2450 København
Denmark

Tlf: +45 33 15 60 60