Ledige stillinger

Her vil du finne oversikt over ledige stillinger i Gouda Reiseforsikring, når vi leter etter nye medarbeidere.

Spesialister på reiseforsikring

Gouda Reiseforsikring er spesialist på reiseforsikring, og ble i 2013 styrket ved at Gjensidige Forsikring kom inn som ny eier.

Goudas hovedkontor ligger i København. I 2002 opprettet vi et kontor i Oslo, og i dag sitter vi 15 personer der. Vi er det eneste reiseforsikringsselskapet i landet med egen alarmsentral, noe som gir våre kunder en ekstra trygghet og god service. Vi har de senere år, oppnådd en betydelig posisjon i det nordiske markedet for reiseforsikring. I løpet av de siste fem årene har vi triplet vår omsetning i Norge, og vi har planer om å vokse mer!