Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser med avreisedato til og med 15. juni

Reiseforsikringen dekker avbestilling av private utenlandsreiser og yrkesreiser til utlandet for de kunder som har dette som en dekning.