Reiseforsikring for din bedrift og medarbeidere

Gouda har nå lansert en av markedets beste og mest fleksible bedriftsforsikringer.

Les nærmere om våre ulike forsikringer, og finn den som passer ditt behov.

Business FLEX- Tjenestereise

  • Fleksibel løsning, som passer virksomheten spesifikke behov
  • Passer for flere bedriftsreiser i året
  • Alle ansatte er automatisk forsikret

Les mer om Business Flex

Kontakt oss i dag for tilbud på tlf. 24 14 45 70
Icon-tip

Business FLEX inkludert familie

  • Omfatter i tillegg for ferie-og fritidsreiser
  • Gjelder medreisende familie

Business EXPAT

  • Forsikring til personer med fast adresse i utlandet
  • Skreddersydd løsning for tilværelsen i utlandet
  • 100% trygghet for medarbeideren og eventuell medreisende familie

Incoming Insurance

  • Dekker utenlandske statsborgere, under 60 år.
  • Fleksibel løsning, som blant annet dekker sykdom og medisinske utgifter.

Meld skade og tap

Har du blitt syk før avreise? Har du vært uheldig på reisen?