Business EXPAT- Utstasjonering

Forsikringen er spesialtilpasset personer som er stasjonert, eller har et opphold, med fast adresse, i utlandet.

Trykk her for eldre utgaver av vilkårene

Formålet med utstasjoneringsforsikringen er å stille utstasjonerte medarbeidere på like linje med de øvrige ansatte. Det vil si at oppstår det en nødssituasjon, skal de hjelpes, som om skaden var skjedd hjemme i Norge. Utstasjoneringsforsikringen er derfor utformet så den umiddelbart kan dekke det typiske forsikringsbehov en utestasjonert og deres familie har.

Forsikringen gjelder blant annet for:

 • Ulykke
 • Privat ansvar
 • Innbo
 • Reiser, med varighet inntil 45 dager

 Det kan tegnes tillegg for:

 • Sykdom
 • Ettersøk og redning

Relatert innhold

Formålet med utstasjoneringsforsikringen er å stille utstasjonerte medarbeidere på like linje med de øvrige ansatte. Det vil si at oppstår det en nødssituasjon, skal de hjelpes, som om skaden var skjedd hjemme i Norge. Utstasjoneringsforsikringen er derfor utformet så den umiddelbart kan dekke det typiske forsikringsbehov en utestasjonert og deres familie har.

Forsikringen gjelder blant annet for:

 • Ulykke
 • Privat ansvar
 • Innbo
 • Reiser, med varighet inntil 45 dager

 Det kan tegnes tillegg for:

 • Sykdom
 • Ettersøk og redning