Business EXPAT- Utstasjonering

Forsikringen er spesialtilpasset personer som er stasjonert, eller har et opphold, med fast adresse, i utlandet.

Har du allerede en utestasjoneringsforsikring i Gouda? 

Her finner du tidligere versjon av våre vilkår:

Finn eldre utgaver av vilkårene

Relatert innhold

Trygghet ut over alle grenser

Når man som ansatt blir utstasjonert i utlandet, har man ofte sitt primære fokus rettet mot spennende karrieremuligheter og store opplevelser for seg selv og medreisende familie.

Men når man bytter ut hverdagen i hjemlandet med et nytt land, ny jobb, ny skole for barna, nye venner og mye mer, kan det oppstå usikkerhet og bekymring for hvordan man kan få hjelp ved f.eks. sykdom eller ulykke.
Ønsket om å skape trygghet i det ukjente, har både arbeidsgiver og den ansatte til felles. Bedriften har som ansvar å ivareta sine medarbeidere under utstasjoneringsperioden for å overholde Duty of Care og andre juridiske forpliktelser.

Gouda Reiseforsikring tilbyr skreddersydd forsikringsløsning til bedrifter med utstasjonerte ansatte sammen med Chubb European Group SE.

Gouda Reiseforsikring og Chubb European Group SE har i lengre tid jobbet for å sikre de   utstasjonerte lokal trygghet i et globalt arbeidsmarked, langt borte fra hjemlandets kjente rammer.
Ved å forene våre kompetanser står vi sterkere i dette arbeidet, og Gouda Reiseforsikring har derfor inngått et nordisk partnerskap med Chubb European Group SE.

Med partnerskapet vil vi i fremtiden kunne tilby en forsikringsløsning til utstasjonerte, som både inneholder Goudas utmerkede service, samtidig som vi også kan utstede lokale forsikringer og avregne lokale skatter i de nesten 200 landene i verden der Chubb er lokalt representert.

Hva betyr det for din virksomhet og dine ansatte?
Gouda vil fremover være en forsikringsformidler og vil være ansvarlig for alt rundt selve utstasjoneringsforsikringen. Dette betyr at Gouda fortsatt vil stå for både rådgivning og salg av utstasjoneringsforsikringer i partnerskapet. Det til fremdeles være Travel Assistance og Goudas skadeorganisasjon som leverer «Trygghet ut over alle grenser». Utstasjonerte medarbeidere skal derfor fortsatt kontakte vår nordiske alarmsentral, Travel Assistance, og Goudas skadeorganisasjon, dersom de får bruk for sin forsikring under utstasjoneringen.

Hva betyr det for forsikringen?
Chubb European Group SE er forsikringsgiver og forsikringen er således tegnet hos Chubb. Chubb har mulighet til å utstede lokale poliser gjennom sitt nettverk i de landene der det kreves lokale forsikringer.

Har du allerede en utestasjoneringsforsikring i Gouda? 

Her finner du tidligere versjon av våre vilkår:

Finn eldre utgaver av vilkårene