Reiseforsikringen dekker fremskyndet hjemreise og avbestilling

Reiseforsikringen dekker nå også avbestilling av private utenlandsreiser og yrkesreiser til utlandet for de kunder som har dette som en dekning. Fremskyndet hjemreise dekkes også.