Dekningsoversikt

Her finner du dekningsoversikt for Business Flex Standard.

Dekningsoversikt

Nedenfor finner du dekningsoversikten for Business Flex Standard. Er du i tvil om forsikringen gjelder kun deg på tjenestereise,  eller om du også har dekning for ferie og din familie, har din arbeidsgiver oversikt over dette. Du kan også ta kontakt direkte med oss om du har spørsmål angående forsikringen.

Last ned dekningsoversikt

 
STANDARD
Gjelder på reiser med varighet inntil 45 dager.
Dekningssummer
 Enkeltperson/Familie
Reisegods, herunder:
- Arbeidsgivers effekter
- Kontanter
- Reisedokumenter
- Verdigjenstander (grupper)
- Enkeltgjenstander
- Tyveri fra motorvogn
- Sykkel
- Forsinket bagasje
- Forsinket bagasje tjenestereiser
Samlet inntil 30.000
15.000
3.000
15.000
15.000
15.000
10.000
3.000
3.000
6.000
Samlet inntil 60.000
15.000
3.000
15.000
15.000
15.000
10.000
3.000
7.500
0
Reisesyke
- Medisinske utgifter
- Tannbehandling, ulykke
- sykdom
- Reiseledsager
- Remplassering
- Returreise

Ubegrenset
5.000
1.000
25.000
Ubegrenset
Ubegrenset

Ubegrenset
5.000 pr.person
1.000 pr.person
25.000
0
0
Ulykke
- Dødsfall voksen
- Dødsfall Barn
- Varig medisinsk invaliditet voksen
- Varig medisinsk invaliditet Barn
- Med. behandlingsutgifter
- Rekrutteringskostnader
- Tilpasning av arbeidsplass
- Benbrudd
- Taxi arbeid/behandlinger

200.000
50.000
200.000
500.000
25.000
0
0
0
10.000

200.000
50.000
200.000
500.000
25.000 pr.person
0
0
0
10.000
HjemtransportUbegrensetUbegrenset
Sykeledsagelse/Tilkall35.00035.000
HjemkallUbegrensetUbegrenset
Reiseavbrudd25.00040.000
Privatansvar6.000.0006.000.000
Rettshjelp25.00025.000
Forsinkelse
- Forsinket avgang 
- Forsinket ankomst 

1.250/døgn, max 2.500
20.000

1.250/døgn, max 5.000
40.000
Personlig sikkerhet
- Evakuering ved krig
- Evakuering ved terror
- Evakuering ved epidemi og katastrofer
- Tilbakeholdelse
- Kidnapping
- Konsulent ved frigivelse
- Lete- og redningsomkostninger
- Psykologisk førstehjelp  

Ubegrenset
10.000
Ubegrenset
25.000
0
0
0
5.000

Ubegrenset
25.000
Ubegrenset
50.000
0
0
0
10.000
Avbestilling40.000100.000

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

Reisegods

Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

Hjemtransport, hjemkall og reiseavbrudd

Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

Ved hjemkall: Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

Reiseavbrudd forekommer når forsikrede eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie. Dette erstattes i henhold til vilkårene.

Ulykke

Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, vil reiseforsikringen sikre deg eller dine etterlatte en økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

Reisesyke, Sykeledsagelse og tilkalling

Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

Privatansvar

Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

Evakuering og personlig sikkerhet

Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.