Business Flex-Super

Nedenfor finner du dekningsoversikten for Business Flex Super.

Dekningsoversikt

Er du i tvil om forsikringen gjelder kun deg på tjenestereise, eller om du også har dekning for ferie og din familie, har din arbeidsgiver oversikt over dette. Du kan også ta kontakt direkte med oss om du har spørsmål angående forsikringen.

Last ned dekningsoversikt

 
SUPER
Gjelder på reiser med varighet inntil 90 dager.
Dekningssummer
  Enkeltperson Familie
Reisegods, herunder: Ubegrenset Ubegrenset

- Arbeidsgivers effekter

20.000

0

- Kontanter

5.000

10.000

- Reisedokumenter

20.000

20.000 pr. person

- Verdigjenstander (grupper)

40.000

40.000 pr. person

- Enkeltgjenstander

40.000

40.000

- Sykkel med påmontert utstyr

25.000

40.000

-Hole in one

5.000

5.000

- Forsinket bagasje

5.000

20.000

- Forsinket bagasje tjenestereiser

10.000

0

Reisesyke:    
- Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset
- Tannbehandling, ulykke Ubegrenset Ubegrenset
- Tannbehandling, sykdom 1.000 1.000 pr. person
- Reiseledsager 25.000 25.000
- Remplassering Ubegrenset 0
- Returreise Ubegrenset 0
-Veterinærutgifter 5.000 5.000
Ulykke:    
- Dødsfall voksen 300.000 300.000 pr. person
- Dødsfall Barn 100.000 100.000 pr. person
- Varig medisinsk invaliditet voksen 300.000 300.000 pr. person
- Varig medisinsk invaliditet Barn 500.000 500.000 pr. person
- Med. behandlingsutgifter 25.000 25.000 pr. person
- Rekrutteringskostnader 40.000 0
- Tilpasning av arbeidsplass 40.000 0
- Benbrudd 5.000 5.000 pr. person
- Taxi arbeid/behandlinger 10.000 10.000
Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Sykeledsagelse/Tilkall Ubegrenset for inntil 2 pers. Ubegrenset for inntil 2 pers.
Hjemkall Ubegrenset Ubegrenset
Reiseavbrudd 100.000 100.000
Privatansvar
-egenandel på leiebil
15.000.000
20.000
15.000.000
20.000
Rettshjelp 100.000 100.000
Forsinkelse:
- Forsinket avgang 
- Forsinket ankomst

3.000
30.000

6.000
75.000
Personlig sikkerhet:    
- Evakuering ved krig Ubegrenset Ubegrenset
- Evakuering ved terror Ubegrenset Ubegrenset
- Evakuering ved epidemi/katastrofer Ubegrenset Ubegrenset
 - Tilbakeholdelse 25.000 50.000
 - Kidnapping  20.000 20.000
 - Konsulent ved frigivelse 500.000 500.000
 - Lete- og redningsomkostninger 200.000 200.000
- Psykologisk førstehjelp   25.000 50.000
Avbestilling 200.000 300.000

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

Reisegods

Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

Hjemtransport, hjemkall og reiseavbrudd

Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

Ved hjemkall: Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

Reiseavbrudd forekommer når forsikrede eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie. Dette erstattes i henhold til vilkårene.

Ulykke

Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, vil reiseforsikringen sikre deg eller dine etterlatte en økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

Reisesyke, Sykeledsagelse og tilkalling

Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

Privatansvar

Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

Evakuering og personlig sikkerhet

Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.