Business Flex-Super

Nedenfor finner du dekningsoversikten for Business Flex Super.

Dekningsoversikt

Er du i tvil om forsikringen gjelder kun deg på tjenestereise, eller om du også har dekning for ferie og din familie, har din arbeidsgiver oversikt over dette. Du kan også ta kontakt direkte med oss om du har spørsmål angående forsikringen.

Last ned dekningsoversikt

 
SUPER
Gjelder på reiser med varighet inntil 60 dager.
Dekningssummer
 EnkeltpersonFamilie
Reisegods, herunder:Samlet inntil 150.000Samlet inntil 500.000

- Arbeidsgivers effekter

15.000

0

- Kontanter

5.000

10.000

- Reisedokumenter

20.000

20.000 pr. person

- Verdigjenstander (grupper)

20.000

35.000

- Enkeltgjenstander

20.000

20.000

- Sykkel med påmontert utstyr

25.000

40.000

-Hole in one

5.000

5.000

- Forsinket bagasje

5.000

20.000

- Forsinket bagasje tjenestereiser

10.000

0

Reisesyke:  
- Medisinske utgifterUbegrensetUbegrenset
- Tannbehandling, ulykke5.0005.000 pr. person
- Tannbehandling, sykdom1.0001.000 pr. person
- Reiseledsager25.00025.000
- RemplasseringUbegrenset0
- ReturreiseUbegrenset0
-Veterinærutgifter5.0005.000
Ulykke:  
- Dødsfall voksen300.000300.000 pr. person
- Dødsfall Barn50.00050.000 pr. person
- Varig medisinsk invaliditet voksen300.000300.000 pr. person
- Varig medisinsk invaliditet Barn500.000500.000 pr. person
- Med. behandlingsutgifter25.00025.000 pr. person
- Rekrutteringskostnader40.0000
- Tilpasning av arbeidsplass40.0000
- Benbrudd5.0005.000 pr. person
- Taxi arbeid/behandlinger10.00010.000
HjemtransportUbegrensetUbegrenset
Sykeledsagelse/TilkallUbegrenset for inntil 2 pers.Ubegrenset for inntil 2 pers.
HjemkallUbegrensetUbegrenset
Reiseavbrudd100.000100.000
Privatansvar
-egenandel på leiebil
15.000.000
10.000
15.000.000
10.000
Rettshjelp100.000100.000
Forsinkelse:
- Forsinket avgang 
- Forsinket ankomst

3.000
30.000

6.000
75.000
Personlig sikkerhet:  
- Evakuering ved krigUbegrensetUbegrenset
- Evakuering ved terrorUbegrensetUbegrenset
- Evakuering ved epidemi/katastroferUbegrensetUbegrenset
 - Tilbakeholdelse25.00050.000
 - Kidnapping3.000/dag, max 20.000max 20.000
 - Konsulent ved frigivelse500.000500.000
 - Lete- og redningsomkostninger120.000120.000
- Psykologisk førstehjelp  25.00040.000
Avbestilling125.000250.000

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

Reisegods

Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

Hjemtransport, hjemkall og reiseavbrudd

Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

Ved hjemkall: Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

Reiseavbrudd forekommer når forsikrede eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie. Dette erstattes i henhold til vilkårene.

Ulykke

Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, vil reiseforsikringen sikre deg eller dine etterlatte en økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

Reisesyke, Sykeledsagelse og tilkalling

Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

Privatansvar

Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

Evakuering og personlig sikkerhet

Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.