Business Expat

Nedenfor finner du dekningsoversikten for Business Expat

Dekningsoversikt

Er du i tvil om forsikringen gjelder kun deg på tjenestereise, eller om du også har dekning for ferie og din familie, har din arbeidsgiver oversikt over dette. Du kan også ta kontakt direkte med oss om du har spørsmål angående forsikringen.

Last ned dekningsoversikt.

GrunndekningDekningssummer
 EnkeltpersonFamilie

Reisegods, herunder:

Samlet inntil 100.000

Samlet inntil 200.000

- Arbeidsgivers effekter

15.000

0

- Kontanter

5.000

10.000

- Reisedokumenter

15.000

15.000

- Verdigjenstander (grupper)

20.000 

20.000 

- Enkeltgjenstander

15.000

15.000

- Sykler

5.000

5.000

- Nøkler

4.000

4.000

- Forsinket bagasje, tjeneste

10.000

0

- Forsinket bagasje, ferie

5.000

15.000

HjemkallUbegrensetUbegrenset
Privatansvar15.000.00015.000.000
Rettshjelp60.00060.000
Forsinkelse
- Forsinket avgang 
- Forsinket ankomst

3.000
30.000

5.000
60.000
Personlig sikkerhet  
- Evakuering ved krigUbegrensetUbegrenset
- Evakuering ved terror30.00060.000
- Evakuering ved epidemi og katastrofer UbegrensetUbegrenset
- Psykologisk førstehjelp  25.00040.000 
- Tilbakeholdelse25.00050.000
Avbestilling125.000250.000
Innboforsikring200.000200.000

 

 

TilleggsdekningerDekningssummer
 EnkeltpersonFamilie

Sykdomsforsikring

 

 

- Medisinske utgifter

UbegrensetUbegrenset

- Svangerskap og fødsel

100.000 pr. år100.000 pr. år

- Tannbehandling

6.0006.000

- Sykeledsager/tilkall

100.000100.000

- Remplassering

50.0000

- Returreise

50.00050.000

- Hjemtransport

UbegrensetUbegrenset

- Behandlingsutgifter etter hjemtransport

300.000300.000 pr. person

 Reiseavbrudd

25.00040.000

Ulykkesforsikring

 

 

- Dødsfall

300.000 

300.000 pr. person 

- Dødsfall barn

 50.000

50.000 pr. person 

- Livsvarig medisinsk invaliditet

300.000 

 300.000 pr.person

- Livsvarig medisinsk invaliditet barn

 500.000

500.000 pr. person 

- Medisinske behandlingsutgifter

25.000

 25.000 pr. person