Dette dekker forsikringen

Her finner du en oversikt over hva vår Helårs reiseforsikring dekker og dekningssummer.

Hopp tilbake til Helårs reiseforsikring

Betingelser og dekning

For fullstendige vilkår og betingelser, last ned PDF her.

For conditions in English download the PDF.

Super eller Standard

Hos Gouda Reiseforsikring kan du velge mellom to dekningsalternativer; Super eller Standard. Forskjellen ligger i dekningssummene og egenandeler. Se dekningsoversikten under for en detaljert oversikt.

Dekningssummene skilt med skråstrek, er summene for henholdsvis enkeltperson / familie.

 

Dekninger

Super
Dekningssummer NOK INGEN egenandel

Standard
Dekningssummer NOK MED egenandel

Egenandel*

 

Enkeltperson/Familie

Enkeltperson/Familie

 

Reisegods

Samlet inntill 60.000/130.000   Samlet inntill 20.000/40.000   1.000 
Kontanter 3.000 / 6.0003.000  
Reisedokumenter10.000 / 15.0005.000 / 10.000 
Verdigjenstander (grupper)20.000 10.000  
Enkeltgjenstander20.000 6.000 
Tyveri fra motorvogn10.000 / 20.0005.000 / 10.000 
Sykkel5.000 2.500 
Forsinket bagasje5.000 / 20.0002.000 / 4.000 

Reisesyke

   1.000
Medisinske utgifterUbegrensetUbegrenset 

Tannbehandling ulykke

Tannbehandling sykdom

5.000 pr. person

1.000 pr. person

5.000 pr. person

1.000 pr. person

 
Reiseledsager25.00025.000 
Veterinærutgifter1.000Ingen dekning 

Ulykke

Dødsfall- Voksen

Dødsfall- Barn

300.000

50.000

100.000

50.000

 

Varig medidisinske invaliditet - Voksen

Varig medisinske invaliditet - Barn

300.000

500.000

100.000

200.000

 

Medisinske behandlingsutgifter etter hjemkomst

25.00010.0001.000

Hjemtransport

UbegrensetUbegrenset  1.000

Sykeledsagelse / Tilkall

Ubegrenset inntil 2 personer35.000 1.000

Hjemkall

UbegrensetUbegrenset1.000

Reiseavbrudd

50.000 / 100.00020.000 / 40.000 

Privatansvar

10.000.0004.000.0001.000

Egenandel på leiebil

8000Ingen dekning  

Rettshjelp

50.00020.0002.000 / 20%

Forsinkelse

   1.000
Forsinket ankomst20.000 / 60.00020.000 / 30.0001.000
Forsinket avgang2.500 / 6.0001.000 / 3.0001.000

Personlig sikkerhet

   
Evakuering ved krig Ubegrenset 25.000 / 40.000 1.000
Evakuering ved terror 30.000 / 60.000 10.000 / 25.000 1.000
Evakuering ved epidimi / katastrofer 30.000 / 60.000 10.000 / 25.000 1.000
Tilbakeholdelse 25.000 / 40.00025.000 / 40.000 1.000

Avbestilling

40.000 / 100.00020.000 / 50.0001.000

 *Egenandelene gjelder kun på standard dekningen.

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

Reisegods

Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

Hjemtransport, hjemkall og reiseavbrudd

Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

Når forsikrede eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie erstattes dette i henhold til vilkårene.

Ulykke

Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, vil reiseforsikringen sikre deg eller dine etterlatte en økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

Reisesyke, sykeledsagelse og tilkalling

Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

Privatansvar

Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

Evakuering og personlig sikkerhet

Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.