Dette dekker forsikringen

Her finner du en oversikt over hva vår Helårs reiseforsikring dekker og dekningssummer.

Hopp tilbake til Helårs reiseforsikring

Betingelser og dekning

For fullstendige vilkår og betingelser, last ned PDF her.

For conditions in English download the PDF.

Super eller Standard

Hos Gouda Reiseforsikring kan du velge mellom to dekningsalternativer; Super eller Standard. Forskjellen ligger i dekningssummene og egenandeler. Se dekningsoversikten under for en detaljert oversikt.

Dekningssummene skilt med skråstrek, er summene for henholdsvis enkeltperson / familie.

 

Dekninger

Super
Dekningssummer NOK INGEN egenandel

Standard
Dekningssummer NOK MED egenandel

Egenandel*

 

Enkeltperson/Familie

Enkeltperson/Familie

 

Reisegods

Samlet inntill 60.000/130.000    Samlet inntill 20.000/40.000    1.000 
Kontanter  3.000 / 6.000 3.000   
Reisedokumenter 10.000 / 15.000 5.000 / 10.000  
Verdigjenstander (grupper) 20.000  10.000   
Enkeltgjenstander 20.000  6.000  
Tyveri fra motorvogn 10.000 / 20.000 5.000 / 10.000  
Sykkel 5.000  2.500  
Forsinket bagasje 5.000 / 20.000 2.000 / 4.000  

Reisesyke

     1.000
Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset  

Tannbehandling ulykke

Tannbehandling sykdom

5.000 pr. person

1.000 pr. person

5.000 pr. person

1.000 pr. person

 
Reiseledsager 25.000 25.000  
Veterinærutgifter 1.000 Ingen dekning  

Ulykke

Dødsfall- Voksen

Dødsfall- Barn

300.000

50.000

100.000

50.000

 

Varig medidisinske invaliditet - Voksen

Varig medisinske invaliditet - Barn

300.000

500.000

100.000

200.000

 

Medisinske behandlingsutgifter etter hjemkomst

25.000 10.000 1.000

Hjemtransport

Ubegrenset Ubegrenset   1.000

Sykeledsagelse / Tilkall

Ubegrenset inntil 2 personer 35.000  1.000

Hjemkall

Ubegrenset Ubegrenset 1.000

Reiseavbrudd

50.000 / 100.000 20.000 / 40.000  

Privatansvar

10.000.000 4.000.000 1.000

Egenandel på leiebil

20.000 Ingen dekning   

Rettshjelp

50.000 20.000 2.000 / 20%

Forsinkelse

     1.000
Forsinket ankomst 20.000 / 60.000 20.000 / 30.000 1.000
Forsinket avgang 2.500 / 6.000 1.000 / 3.000 1.000

Personlig sikkerhet

     
Evakuering ved krig  Ubegrenset  25.000 / 40.000  1.000
Evakuering ved terror  30.000 / 60.000  10.000 / 25.000  1.000
Evakuering ved epidimi / katastrofer  30.000 / 60.000  10.000 / 25.000  1.000
Tilbakeholdelse  25.000 / 40.000 25.000 / 40.000  1.000

Avbestilling

40.000 / 100.000 20.000 / 50.000 1.000

 *Egenandelene gjelder kun på standard dekningen.

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

Reisegods

Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

Hjemtransport, hjemkall og reiseavbrudd

Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

Når forsikrede eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie erstattes dette i henhold til vilkårene.

Ulykke

Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, vil reiseforsikringen sikre deg eller dine etterlatte en økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

Reisesyke, sykeledsagelse og tilkalling

Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

Privatansvar

Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

Evakuering og personlig sikkerhet

Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.