Incoming Nordic

Forsikringen Incoming Nordic dekker behandlingsutgifter om den besøkende blir akutt syk eller skadet.

Den dekker også utgifter som oppstår i forbindelse med sykdommen/skaden, som reisekostnader, medisiner og fysikalsk behandling.

Se forsikringens innhold

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Forsikring til besøkende skal kjøpes av personer som er registrert som bosatt i Norden.

Hvordan tegne forsikringen?

Forsikringen må tegnes og betales før ankomst til Norden, med mulighet for forlengelse innen forsikringen utløper.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder under opphold i Norden, men også på reiser til øvrige Schengenland, gitt at sikrede har et gyldig Schengenvisum utstedt av nordisk utenriksmyndighet (ambassade eller generalkonsulat).

Forsikringsbevis

Det er vanlig at ambassaden krever et forsikringsbevis i forbindelse med visumsøknaden. Vi hjelper  gjerne med å opprette et bevis på engelsk når forsikringen er tegnet og betalt.

Ved visumavslag kan vi tilbakebetale premien, så lenge vi får beskjed og mottar dokumentasjon på avslaget innen forsikringen starter. 

Endre forsikringsperioden

Må forsikringsperioden flyttes på grunn av ambassadens behandlingstid, er det viktig at vi blir kontaktet innen forsikringen starter.

Travel Assistance – hjelp og assistanse døgnet rundt

Blir du syk eller skadet, får du hjelp av Travel Assistance, vår egen alarmsentral. De har åpent døgnet rundt og kan hjelpe med medisinske spørsmål, henvise til nærmeste behandlingssted, stille ut betalingsgaranti  og ordne eventuell hjemtransport.

Våre leger, sykepleiere og krisepsykologer er alltid tilgjengelige – alt for at du skal føle deg trygg på reisen og være sikker på å få effektiv hjelp om noe uforutsett skulle inntreffe.