Informasjon om HELFO Utland

Her finner du mer informasjon fra HELFO Utland, som kan være av nytte før og under reisen.

Legehjelp i utlandet

HELFO Utland er et forvaltningsorgan i Folketrygden. De er ansvarlig for Europeisk helsetrygdkort. Kortet gir deg lik rett til legehjelp i som innbyggerne i landet du besøker. Kortet gjelder for EØS-land og Sveits.

Bestill Europeisk helsetrygdkort på www.helsenorge.no

Informasjon om studenter og HELFO

Har du flere spørsmål? Snakk med oss på telefon (+47) 24 14 45 70