Navigasjon, søk og logg inn

B2F0E3

Meld skade og tap

Har du blitt syk før avreise? Har du vært uheldig på reisen? Last ned og fyll ut riktig skjema for å melde skade og tap. 

Slik gjør du

Fyll ut skadeskjema tilpasset ditt behov. Kravet kan du sende inn mens du er på reise, eller du kan vente med innsendelse til du er kommet hjem. Dersom du mangler dokumentasjon for ditt krav, ber vi deg vente med innsendelsen til du kommer hjem, for så å sende oss kravet i samlet form.

Skadeskjema skal skrives ut, fylles ut etter beste evne, signeres, og sendes oss i posten eller pr. e-post. Vår adresse finner du nederst på denne side, samt på skadeskjema. Vi ønsker alle dokumenter i original versjon, men du er velkommen til å først sende kopier på e-post slik at vi får satt i gang skadebehandling.

Har du forskjellige skader som skal meldes inn til oss, skal du bruke separate skadeskjemaer for hvert enkelt forhold. Eksempelvis ved tyveri, tap, eller skade på eiendeler, skal du fylle ut skjema for "tap av reisegods". Ved forsinket bagasje fyller du ut skjema for "forsinkelse". Dette vil gjøre det mer oversiktlig - både for deg, og for oss.

Fyll ut så godt du kan - så sørger vi for resten

Ikke vær redd for å gjøre feil når du fyller ut skadeskjema. Fyll ut skjemaet så godt du kan ut i fra de opplysninger og dokumentasjon vi ber om. Husk alltid å legge ved etterspurt dokumentasjon, for eksempel originale sykdomskvitteringer, reisedokumentasjon, eller politirapport. Dersom forannevnte ikke er mulig, ber vi deg forklare årsaken i et eget skriv. Det er naturligvis viktig for oss å få korrekte opplysninger om hvem du er, og hva som er skjedd, men skulle noe være uklart, tar vi kontakt med deg.

Legg gjerne ved ekstra beskrivelser

Hvis du er i tvil om hvordan et punkt skal fylles ut eller forklares, ber vi deg beskrive forholdet nærmere på et eget ark. Dette gjelder også dersom du ikke får skriveplass på skjemaet.

Husk at de bilagene du sender med din skademelding skal være originale. Ta en kopi av bilagene før du sender dem til oss. Vår adresse er:

Gouda Reiseforsikring
Att.: Skadeavdelingen
Postboks 700 Sentrum
0106 OSLO

Trenger du hjelp?

Om du ikke finner svar på dine spørsmål eller har behov for veiledning, så ta kontakt på:

Telefon: 24 14 45 70
E-post: skade@gouda.no
Åpningstider: 08.00-16.00 alle hverdager.
Telefonåpningstider: 09.00-15.00.

For akutte tilfeller eller ved behov for kontakt utenfor våre åpningstider kontaktes Goudas alarmsentral.

Telefon: +45 33 15 60 60
E-post: alarm@gouda.dk