Dette dekker reiseforsikringen

Information in English regarding coronavirus

Reglerne for karantene og testing er endret. Dette får også betydning for hva forsikringen dekker, og hva du må gjøre hvis du blir syk.

Informasjonen ble sist oppdatert 10.10.23.

Israel og Palestina

Hva dekker reiseforsikringen?

UD har oppdatert reiserådene for Israel, Gaza og regionene Nablus og Jenin på Vestbredden.

Ring Travel Assistance, vår døgnåpne alarmsentral, på +45 33 15 60 60, hvis du trenger hjelp.

Vi dekker nødvendige utgifter til hjemreise/evakuering og kompensasjon for tapt ferie, for de som reiste til områdene før 7. oktober.

Avbestilling dekkes for reiser til de nevnte områdene med avreise til og med 31. oktober. Kontakt reisearrangøren for å avbestille før du melder saken til oss.

Land med reiseråd

Her er en oversikt over de landene der UD har utstedt reiseråd.

Korona - viktig informasjon til deg som har planlagt en reise

Avbestilling av reise på grunn av sykdom

Hvis du er syk av korona og av den grunn ikke kan reise som planlagt, må dette kunne dokumenteres med legeerklæring. Dette gjelder for alle, både vaksinerte, uvaksinerte og de som allerede har vært syke av korona.

Les mer om avbestilling

Reiseråd

Utenriksdepartementets globale reiseråd ble opphevet 1. oktober 2021. 
Både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan fortsatt endre seg og det kan komme nye oppdateringer og reiseråd for enkeltland. Du bør derfor sette deg inn i hvilke regler som gjelder for reisemålet ditt.

I land uten reiseråd gjelder reiseforsikringen din som normalt. Koronasykdom dekkes på samme måte som annen akutt sykdom. Vær likevel oppmerksom på at forsikringen ikke dekker avbestilling, fremskyndet hjemreise, eller tapte feriedager, dersom du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet, uten at det blir utstedt et reiseråd fra Utenriksdepartementet. Les mer om avbestilling.

Det er også flere land i verden som har reiseråd på grunn av krig og uro. I disse landene gjelder ikke reiseforsikringen uten at utvidelse er spesielt avtalt. Se oversikt over hvilke land som har reiseråd.

Koronasyk på reise

Forutsatt at reisemålet ikke hadde reiseråd pga korona ved innreise, gjelder forsikringen som ved annen sykdom. Den dekker utgifter til behandling, forlenget opphold og ny hjemreise. Du kan også ha rett til feriekompensasjon for de dagene du var syk.

Dersom du ikke er syk, men har blitt pålagt karantene fordi noen i din medforsikrede familie eller din eneste medreisende er syk, dekkes merutgifter til forlenget opphold og eventuell ny hjemreise, dersom det er behov for det. Feriekompensasjon dekkes ikke.

Avbestilling

Fremtidige reiser

Student i utlandet

Vi skiller mellom de som er utvekslingsstudenter og de som tar en full grad i utlandet.

  • Utvekslingsstudenter skal ifølge UD forholde seg til informasjon fra sitt norske studiested og norske myndigheter. Disse er anmodet om å reise hjem, men situasjonen varierer fra land til land, og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Forsikringen gjelder likevel som normalt, men det blir ikke tilbudt fremskyndet hjemreise senere.
  • Studenter som tar en grad i utlandet, regnes som bosatt der de studerer, og må forholde seg til myndighetene på stedet. Deres forsikring gjelder uendret. Merk at det er ikke anledning til å utvide forsikringens dekningsomfang nå. Hvis du allerede har en forsikring hos oss og trenger utvidelse fordi perioden ble lenger enn først planlagt, kan du kjøpe dette. Vi tilbyr kun tilsvarende forsikring du allerede har.

På reise eller bosatt i utlandet?

Annen nyttig informasjon

Utenriksdepartementet: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge: Informasjon om smittetiltak

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på UDs reiseinformasjon og registrerer dig på reiseregistrering.no.

Er du reiseklar?

Med Reiseklar appen fra Utenriksdepartementet kan du blant annet holde deg oppdatert på sikkerhetssituasjon, reiseråd og andre relevante opplysninger for nær 200 land. Du kan også registrere reisen din slik at UD kan komme i kontakt med deg dersom det oppstår en krisesituasjon der du befinner deg.

Avbestilling - slik melder du en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passeret, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker. 

Ha dette klart når du melder saken 

  • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell. 
  • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Denne dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik går du frem for å melde saken

  1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem. 
  • Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet 
  • Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet og lignende dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv. 

2. Meld saken på nett

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Opplysningene du finner her på siden er forenklet og forkortet. Du finner de fullstendige vilkårene som gjelder for deg i forsikringspolisen din.

Konkurs

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs, dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder også tilgodelapper, cashpoints, vouchers eller lignende som går tapt som følge av konkurs.

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kortselskapet for å få refundert beløpet.