Koronaviruset – dette dekker reiseforsikringen

Reglerne for karantene og testing er endret. Dette får også betydning for hva forsikringen dekker, og hva du må gjøre hvis du blir syk.

Informasjonen ble sist oppdatert 31.01.22.

Viktig informasjon til deg som har planlagt en reise

Avbestilling av reise på grunn av sykdom

Hvis du er syk av korona og av den grunn ikke kan reise som planlagt, må dette kunne dokumenteres med en positiv PCR-test eller med legeerklæring. Dette gjelder for alle, både vaksinerte, uvaksinerte og de som allerede har vært syke av korona.
  
Rutiner for testing og tilgang til legeerklæringer varierer fra kommune til kommune. Du må derfor ta kontakt med helsemyndighetene der du bor, for informasjon om hvordan du får testet deg. Les mer om avbestilling

Land med reiseråd

Forsikringen dekker avbestilling av reiser til land eller områder Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd for. For at reisen skal være omfattet av forsikringen, må den ha blitt bestilt i en periode uten reiseråd. Husk at du alltid må kontakte reisearrangør eller transportør for å avbestille og få tilbakebetalt utgiftene dine. Forsikringen dekker det reisearrangør eller transportør ikke er forpliktet til å refundere.

Land uten reiseråd

I land uten reiseråd gjelder reiseforsikringen din som normalt. Koronasykdom dekkes på samme måte som annen akutt sykdom. Vær likevel oppmerksom på at forsikringen ikke dekker avbestilling, fremskyndet hjemreise, eller tapte feriedager, dersom du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet, uten at det blir utstedt et reiseråd fra Utenriksdepartementet. Les mer om avbestilling.

Det er også flere land i verden som har reiseråd på grunn av krig og uro. I disse landene gjelder ikke reiseforsikringen uten at utvidelse er spesielt avtalt. Se oversikt over hvilke land som har reiseråd.

Innenlandsreiser

Reiseforsikringen vår er utvidet til å også dekke avbestillinger dersom reisen ikke er påbegynt og du havner i karantene på grunn av smittesporing, eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise til og med 31. mars 2022. Les mer om avbestilling.

Avbestilling

 • Utenlandsreiser

 • For reiser til alle land:

  • Dersom reisemålet var uten reiseråd da bestillingen ble foretatt og det igjen blir innført reiseråd som er gyldig på tidspunktet for din avreise, dekkes avbestilling.
  • Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reisemålet hadde reiseråd, selv om avreise er frem i tid.

  For reiser til EØS/Schengen og Storbritannia:

  • Dersom reisen ble bestilt tidligst 18. Juni 2021, og det igjen blir innført reiseråd på din avreisedato, dekkes avbestilling.
 • Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av frykt for smitte, eller endring i smittesituasjonen på reisemålet, uten at det blir udstedt et reiseråd.

 • Forsikringen dekker ikke reiser som avbestilles på grunn av innreisenekt på reisemålet.

 • Innenlandsreiser

 • Vi har utvidet reiseforsikringen vår til å også dekke avbestillinger dersom reisen ikke er påbegynt og du havner i karantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise til og med 31. mars 2022.

  Når dekkes avbestilling?

  • når du eller noen i medforsikret familie, regnes som nær nærkontakt* og blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
  • når du er syk eller har symptomer som er forenlig med koronasykdom og skal i karantene i henhold til retningslinjene til FHI
  • når din eneste medreisende blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

  Du må kunne dokumentere at du har blitt testet og at du må være i karantene.

  *) FHI’s definisjon av nærkontakt: en som i utgangspunktet er frisk, men har vært i en situasjon med så tett kontakt med en person med covid-19 at man kan ha blitt smittet.

  Nære* nærkontakter: husstandsmedlemmer, kjæreste eller bestevenn av en som er smittet. Disse vil få beskjed fra kommunen om hva som gjelder for dem

  Avbestilling dekkes ikke

  • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
  • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
  • om du må være hjemme på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver
 • Vi dekker ikke avbestilling av innenlandsreiser på grunn av smitteverntiltak. Avbestilling dekkes heller ikke om det har blitt innført nye tiltak for å begrense smitten der du befinner deg, eller dit du skal reise.

  Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom som er attestert av lege, og avbestillinger grunnet karantene. Les mer om hva som gjelder ved karantene i punktet ovenfor.

 • Nei, arrangementer, skoleturer og lignende som blir avlyst som følge av frykt for smitte og karantene, dekkes dessverre ikke.

 • Nei, reiseforsikringen dekker sykdom på reise, ikke at du har blitt pålagt karantene underveis.

Fremtidige reiser

 • Forsikringen gjelder på reiser i land med reiseråd, men da med unntak for skader/hendelser som har sammenheng med Koronaviruset. De samme reglene gjelder uavhengig om man er vaksinert eller ikke.

  Unntaket gjelder ikke for vår Enkeltreiseforsikring, da denne inkluderer en utvidet dekning i forbindelse med koronasituasjonen. Denne dekker koronasykdom som enhver annen uventet akutt sykdom (uavhengig av reiseråd) og en særlig karantenedekning.

   

 • På reisemål uten reiseråd gjelder forsikringen som normalt. Da er også koronarelaterte skader og sykdomstilfeller omfattet.

 • Selv om det generelle globale reiserådet er opphevet, vedvarer koronapandemien over store deler av verden. Det kan derfor fortsatt være fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper. 

  De som velger å kjøpe en reise til et område som har reiseråd når bestillingen blir foretatt, må være klar over at reiseforsikringen ikke dekker avbestilling som følge av koronasituasjonen. 

 • Enkeltreiseforsikring

  Selv om vi, i overensstemmelse med Utenriksdepartementets anmodninger, fraråder deg å reise, dekker enkeltreiseforsikringen fortsatt som normalt i land med reiseråd områder. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det er enkelte tilfeller relatert til koronapandemien som ikke dekkes - for eksempel evakuering fra en destinasjon som allerede ved innreise er berørt av pandemien. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

  Utgifter i forbindelse med karantene ved innreise til et land med reiseråd dekkes ikke. Men dersom du selv blir syk på din reise og derfor skal i karantene, dekkes merutgifter i forbindelse med dette.

  Helårsreiseforsikring

  Velger du å reise på tross av reiserådene til land med reiseråd, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen. For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt.

  Bedriftsreiseforsikring

  • Yrkes/tjenestereiser: Forsikringen gjelder også på reiser til land med reiseråd.

  Du bør imidlertid være oppmerksom på at det er enkelte tilfeller relatert til koronapandemien som ikke dekkes - for eksempel evakuering fra en destinasjon som allerede ved innreise er berørt av pandemien. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

  • Ferie- og fritidsreiser: Har forsikringen dekning for ferie- og fritidsreiser, og du velger å reise på tross av reiserådene til røde områder, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

  Vær oppmerksom på at våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene kan være svært begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden.

  I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig.

 • Hvis reisen din blir kansellert/avlyst må du kontakte din reisearrangør eller ditt flyselskap for å få refundert det du har betalt.

 • Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis den planlagte reisen ikke kan gjennomføres. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

  Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert.

 • Tester som foretas på oppfordring fra myndigheter, flyselskaper eller lignende dekkes ikke av forsikringen.

 • Hvis du er på reise i et område uten reiseråd og blir testet og får påvist smitte av koronaviruset, gjelder forsikringen på samme måte som ved annen sykdom.

  Men hvis du allerede var syk eller hadde symptomene før avreise, ansees det ikke som uventet og akutt sykdom og eventuelle utgifter dekkes derfor ikke av forsikringen.

 • Det at man settes i karantene etter hjemkomst er ikke omfattet av forsikringen.

 • Har du feriebolig i utlandet og velger å reise dit for å ha hjemmekontor, regnes dette som en feriereise, selv om du utfører arbeid for din norske arbeidsgiver under oppholdet.  

  Du har derfor behov for en reiseforsikring som dekker ferie/fritidsreiser for hele perioden du oppholder deg der.

  Du kan enten kjøpe en Helårsreiseforsikring eller en Enkeltreiseforsikring. Er du bedriftskunde og har ferie/fritidsreiser inkludert, vil denne dekke slike reiser. 

  Nb! Du må selv undersøke om oppholdet får betydning for ditt arbeidsforhold og/eller skattebetaling.

  Merk at vi alltid anbefaler deg å følge UDs reiseråd. Og reiser du til et land med reiseråd, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

  Hvis reisen er på oppfordring fra din arbeidsgiver og på deres regning, vil reisen defineres som en tjenestereise.

Slik melder du en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passeret, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker. 

Ha dette klart når du melder saken 

 • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell. 
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Denne dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik går du frem for å melde saken

 1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem. 
 • Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet 
 • Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet og lignende dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv. 

2. Meld saken på nett

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Opplysningene du finner her på siden er forenklet og forkortet. Du finner de fullstendige vilkårene som gjelder for deg i forsikringspolisen din.

Konkurs

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs, dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder også tilgodelapper, cashpoints, vouchers eller lignende som går tapt som følge av konkurs.

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kortselskapet for å få refundert beløpet.

Student i utlandet

Vi skiller mellom de som er utvekslingsstudenter og de som tar en full grad i utlandet.

 • Utvekslingsstudenter skal ifølge UD forholde seg til informasjon fra sitt norske studiested og norske myndigheter. Disse er anmodet om å reise hjem, men situasjonen varierer fra land til land, og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Forsikringen gjelder likevel som normalt, men det blir ikke tilbudt fremskyndet hjemreise senere.
 • Studenter som tar en grad i utlandet, regnes som bosatt der de studerer, og må forholde seg til myndighetene på stedet. Deres forsikring gjelder uendret. Merk at det er ikke anledning til å utvide forsikringens dekningsomfang nå. Hvis du allerede har en forsikring hos oss og trenger utvidelse fordi perioden ble lenger enn først planlagt, kan du kjøpe dette. Vi tilbyr kun tilsvarende forsikring du allerede har.

På reise eller bosatt i utlandet?

Annen nyttig informasjon

Utenriksdepartementet: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge: Informasjon om smittetiltak

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på UDs reiseinformasjon og registrerer dig på reiseregistrering.no.