Koronaviruset – dette dekker reiseforsikringen

Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronasituasjonen. 

Avbestilling: Du kan melde saken til oss på nett når avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker.

Informasjonen ble sist oppdatert 26. mai 2021.

Viktig informasjon til deg som har planlagt en utenlandsreise

Innenlandsreiser
Selv om Regjeringen har innført nye, strengere koronatiltak nå, dekkes ikke avbestilling av innenlandsreiser. Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom som er attestert av lege og ved pålagt karantene.

Utenlandsreiser
Utenriksdepartementets reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, gjelder til 1. juli, men med unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekrav. Se FHI's kart over gule og røde land/områder i Europa.

Vi vil dekke avbestilling så lenge det foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet på tidspunktet du skal reise, forutsatt at reisen ble bestilt da landet var grønt/gult.

Reiser du til et land når reiserådet er opphevet, dekkes alle skader som vanlig, også de som har sammenheng med koronasituasjonen. Vær likevel oppmerksom på at forsikringen ikke dekker fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom ferien avbrytes på grunn av endring i smittesituasjonen eller nye reiseråd for landet du befinner deg i (for eksempel at det går fra å være gult til å bli rødt).

Konkurs

Reiser som avlyses eller kanselleres som følge av konkurs, dekkes ikke av reiseforsikringen. Dette gjelder også tilgodelapper, cashpoints, vouchers eller lignende som går tapt som følge av konkurs.

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du kontakte kortselskapet for å få refundert beløpet.

Avbestilling

 • Innenlandsreiser

 • Vi har utvidet reiseforsikringen vår til å også dekke avbestillinger dersom du havner i karantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreise fra og med 1. januar 2021 til og med 31. august 2021.

  Når dekkes avbestilling?

  • når du eller noen i medforsikret familie, blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter
  • når du er syk eller har symptomer som er forenlig med koronasykdom og skal i karantene i henhold til retningslinjene til FHI
  • når din eneste medreisende blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter

  Du må kunne dokumentere at du har blitt testet og at du må være i karantene.

  Avbestilling dekkes ikke

  • ved frykt for smitte, mistanke om smitte eller selvvalgt karantene
  • ved innreisekarantene etter et utenlandsopphold 
  • om du må være hjemme på grunn av restriksjoner fra arbeidsgiver
 • Selv om Regjeringen har innført nye, strengere koronatiltak nå, dekkes ikke avbestilling av innenlandsreiser. Avbestilling dekkes heller ikke når det har blitt innført nye tiltak for å begrense smitten der du befinner deg eller dit du skal reise.

  Forsikringen dekker avbestillinger ved akutt oppstått sykdom som er attestert av lege, og avbestillinger grunnet karantene. Les mer om hva som gjelder ved karantene i punktet ovenfor.

 • Nei, arrangementer, skoleturer og lignende som blir avlyst som følge av frykt for smitte og karantene, dekkes dessverre ikke.

 • Utenlandsreiser

 • Avbestilling dekkes hvis

  • reisemålet var gult da bestillingen ble foretatt og endres til rødt på tidspunktet for din avreise. Eksempel: 15. juli 2020 var Spania gult, og da bestilte du en reise med avreisedato 15. august. Dersom Spania hadde blitt endret til rødt den 15. august ville avbestilling være dekket.
  • reisen ble bestilt før 14. mars 2020 og området er rødt ved din avreise

  Avbestilling dekkes ikke hvis du bestilte en reise mens reisemålet var rødt, selv om avreise er frem i tid. 

 • I utgangspunktet anbefaler vi at du ikke avbestiller reisen lenge før avreise, men avventer frem til avreise. Dette er det to grunner til:

  • Det kan være situasjonen endrer seg slik at du er heldig og kan gjennomføre reisen som planlagt.
  • Hvis reiserådet fortsatt gjelder, og reisearrangøren eller flyselskapet kansellerer/avlyser reisen din, er de forpliktet til å gi deg pengene tilbake. Først når dette er avklart, kan du melde saken til oss. 

  Hvis du er helt sikker på at du ikke kommer til å reise, uansett hvordan situasjonen er ved avreise, kan det være fornuftig å avbestille nå. Men da må du også være forberedt på at du kan risikere å tape eventuelt depositum eller det du ikke får refundert fra reisearrangør eller flyselskap.

  Dersom det foreligger et reiseråd på avreisetidspunktet, kan du melde tapet på reiseforsikringen. Det er også viktig å være klar over at om det ikke foreligger et reiseråd på tidspunktet for avreise, har du ikke krav på å få dette refundert og heller ikke erstattet gjennom reiseforsikringen.

 • Avbestilling dekkes så lenge du må mellomlande i et rødt land. Dette gjelder uavhengig om det endelige reisemålet er gult eller rødt. Dette er fordi man må i karantene dersom man reiser med fly via et rødt land til Norge.

  Dersom mellomlandingen er på utreise og du har oppholdt deg i et gult land i minst 10 dager etter dette, dekkes ikke avbestilling.

 • Nei, avbestilling dekkes ikke.
  Man kan kjøre gjennom røde land og områder med privatbil eller turbuss på vei til eller fra Norge eller andre områder i gule land i EØS-Schengen som er unntatt karanteneplikt uten å havne i innreisekarantene ved hjemkomst.

  Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko. Det er under forutsetning av at det ikke overnattes i dette området, at man holder avstand dersom man må stanse og har god smittehygiene under reisen

Slik melder du en sak

Du kan melde saken til oss på nett så snart avreisedato er passeret, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker. 

Ha dette klart når du melder saken 

 • Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell. 
 • Skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Denne dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Slik går du frem for å melde saken

 1. Ta først kontakt med reisearrangør, flyselskap, reisearrangør, leiebilfirma eller lignende for å undersøke hva du eventuelt får refundert av dem. 
 • Dersom reisen ble kansellert har du krav på full refusjon fra reisearrangør/ flyselskapet 
 • Dersom reisen ikke ble kansellert må du innhente dokumentasjon fra den du kjøpte reisen fra. Dette kan være reisearrangøren, flyselskapet og hotellet og lignende dersom du har kjøpt reise og opphold separat. Du må kunne dokumentere hvilke utgifter du sitter igjen med selv. 

2. Meld saken på nett

Det er kun utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende som dekkes av forsikringen.

Opplysningene du finner her på siden er forenklet og forkortet. Du finner de fullstendige vilkårene som gjelder for deg i forsikringspolisen din.

Fremtidige reiser

 • Regjeringen anbefaler å unngå alle unødvendige reiser til utlandet.

  Utbredelsen av koronaviruset er global og alle deler av verden er allerede, eller må forventes å bli berørt. Det er derfor stor fare for at fremtidige reiser vil måtte avbestilles, eller at man vil oppleve en situasjon knyttet til koronaviruset som kan medføre tap eller ulemper.

  De som velger å kjøpe en reise til et område som er rødt når bestillingen blir foretatt, må være klar over at reiseforsikringen ikke dekker avbestilling som følge av koronasituasjonen.

 • I områder som er unntatt fra reiseråd gjelder forsikringen som normalt. Da er også koronarelaterte skader og sykdomstilfeller omfattet.

 • Enkeltreiseforsikring

  Selv om vi, i overensstemmelse med Utenriksdepartementets anmodninger, fraråder deg å reise, dekker enkeltreiseforsikringen fortsatt som normalt i røde områder. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det er enkelte tilfeller relatert til koronapandemien som ikke dekkes - for eksempel evakuering fra en destinasjon som allerede ved innreise er berørt av pandemien. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

  Utgifter i forbindelse med karantene ved innreise til et rødt område dekkes ikke. Men dersom du selv blir syk på din reise og derfor skal i karantene, dekkes merutgifter i forbindelse med dette.

  Helårsreiseforsikring

  Velger du å reise på tross av reiserådene til røde områder, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen. For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt.

  Bedriftsreiseforsikring

  • Yrkes/tjenestereiser: Forsikringen gjelder også på reiser til røde områder.

  Du bør imidlertid være oppmerksom på at det er enkelte tilfeller relatert til koronapandemien som ikke dekkes - for eksempel evakuering fra en destinasjon som allerede ved innreise er berørt av pandemien. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise.

  • Ferie- og fritidsreiser: Har forsikringen dekning for ferie- og fritidsreiser, og du velger å reise på tross av reiserådene til røde områder, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

  Vær oppmerksom på at våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene kan være svært begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden.

  I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig.

 • Hvis reisen din blir kansellert/avlyst må du kontakte din reisearrangør eller ditt flyselskap for å få refundert det du har betalt.

 • Reisearrangøren eller flyselskapet er forpliktet til å tilby deg full refusjon hvis den planlagte reisen ikke kan gjennomføres. Noen gir også mulighet til å ombooke reisen til et senere tidspunkt.

  Du velger selv om vil ha pengene tilbake eller ombooke reisen. Hvis du velger ombooking, bortfaller retten til å få pengene refundert.

 • Tester som foretas på oppfordring fra myndigheter, flyselskaper eller lignende dekkes ikke av forsikringen.

  • Hovedregelen er at en reiseforsikring gjelder fullt ut i gule og grønne land. Det betyr at hvis du blir syk og får påvist smitte av koronaviruset når du er på reise i disse områdene, så gjelder forsikringen på samme måte som ved annen sykdom.

   

  • Noen av våre forsikringer gjelder også fullt ut i røde land. I så fall vil dette fremgå av forsikringsdokumentene dine. Forsikringen dekker da korona på lik linje med annen sykdom.

  Men hvis du allerede var syk eller hadde symptomene før avreise, ansees det ikke som uventet og akutt sykdom og eventuelle utgifter dekkes derfor ikke av forsikringen

 • Det at man settes i karantene etter hjemkomst er ikke omfattet av forsikringen.

 • Har du feriebolig i utlandet og velger å reise dit for å ha hjemmekontor, regnes dette som en feriereise, selv om du utfører arbeid for din norske arbeidsgiver under oppholdet.  

  Du har derfor behov for en reiseforsikring som dekker ferie/fritidsreiser for hele perioden du oppholder deg der.

  Du kan enten kjøpe en Helårsreiseforsikring eller en Enkeltreiseforsikring. Er du bedriftskunde og har ferie/fritidsreiser inkludert, vil denne dekke slike reiser. 

  Nb! Du må selv undersøke om oppholdet får betydning for ditt arbeidsforhold og/eller skattebetaling.

  Merk at vi alltid anbefaler deg å følge UDs reiseråd. Og reiser du til et «rødt» land, vil ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen være dekket av reiseforsikringen.

  Hvis reisen er på oppfordring fra din arbeidsgiver og på deres regning, vil reisen defineres som en tjenestereise.

Student i utlandet

Vi skiller mellom de som er utvekslingsstudenter og de som tar en full grad i utlandet.

 • Utvekslingsstudenter skal ifølge UD forholde seg til informasjon fra sitt norske studiested og norske myndigheter. Disse er anmodet om å reise hjem, men situasjonen varierer fra land til land, og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Forsikringen gjelder likevel som normalt, men det blir ikke tilbudt fremskyndet hjemreise senere.
 • Studenter som tar en grad i utlandet, regnes som bosatt der de studerer, og må forholde seg til myndighetene på stedet. Deres forsikring gjelder uendret. Merk at det er ikke anledning til å utvide forsikringens dekningsomfang nå. Hvis du allerede har en forsikring hos oss og trenger utvidelse fordi perioden ble lenger enn først planlagt, kan du kjøpe dette. Vi tilbyr kun tilsvarende forsikring du allerede har.

På reise eller bosatt i utlandet?

Annen nyttig informasjon

Utenriksdepartementet: Informasjon om reiser og koronavirus

Helsenorge: Informasjon om smittetiltak

Hjelp og informasjon fra UD for deg som er i utlandet

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på UDs reiseinformasjon og registrerer dig på reiseregistrering.no.