Incoming Insurance

Forsikringen dekker utenlandske statsborgere, under 70 år, under opphold i Norge, som ikke er dekket av norsk folketrygd.

Forsikring for utenlandske statsborgere

Forsikringen dekker også norske statsborgere, som etter opphold i utlandet har en karensperiode, før de igjen kommer inn under den offentlige dekning.

Se betingelser for Incoming Insurance

Forsikringen dekker blant annet:

- Sykdom

- Medisinske utgifter

- Privat ansvar

 Hvordan kjøpe forsikringen?

For tilbud og fullstendige vilkår, vennligst kontakt oss på tel 24 14 45 70 eller send oss en beskjed.

Premieberegning

Premien beregnes med utgangspnkt i antall dager forsikringen skal gjelde.

Skadebehandling

Akutte skader, som sykehusinnleggelse, hjemtransport etc. behandles av vår alarmsentral, Travel Assistance, i København. Øvrige skader behandles av vår skadeavdeling i Norge.