Inntruffet skade

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre om det har skjedd et uhell.

Hvordan går jeg frem hvis det har skjedd et uhell?

Kontakt omgående Goudas Alarmsentral, med mindre det er snakk om helt alminnelige legebesøk som ikke anses å overstige en samlet pris på kr. 2500,- (Gouda Alarmsentral tlf. +45 33 15 60 60).

Ved skader/legebesøk hvor Goudas Alarmsentral ikke får beskjed, er det et krav for refusjon av utgifter at Gouda mottar originalbilag og skademelding senest 12 måneder etter tidspunktet for skade. Husk å få nødvendig dokumentasjon for behandling, en legeerklæring med diagnose og opplysninger om eventuell foreskrevet medisin.

Hva gjør jeg hvis jeg må benytte min avbestillingsforsikring?

Det er viktig at reisen avbestilles på det tidspunkt det er klart at reisen ikke kan gjennomføres, senest før avgang. Dette er for at flyselskapet skal kunne refunderes sine flyskatter til forsikringstaker. Det er også viktig at du får en attest fra din lege på at du er for syk til å gjennomføre reisen. Kravet sendes til vårt kontor i Oslo. Har du spørsmål kan du kontakte vår skadeavdeling på telefon +47 24 14 45 70, alle hverdager mellom 10.00 - 15.00.

Hva gjør jeg når jeg får bruk for min reiseforsikring ?

For å få refundert utlegg du har hatt i forbindelse med skade og tyveri må du sende oss et skadekrav. Skadeskjema kan du laste ned her.
Print ut skjemaet og skriv på forsikringsnummer og personopplysninger. Forklar i detalj hva som har skjedd i eget vedlegg og send med dokumentasjon for tap. Original politirapport må også vedlegges.
Alle kvitteringer på det som er gått tapt og eventuell uttakskvittering sendes originalt. Eventuell vitneerklæring sendes med skademelding.

Skademeldingen sender du til:
Gouda Reiseforsikring,
Postboks 700 Sentrum
0106 OSLO.