Sikkerhet og rutiner knyttet til opplysningene vi har om deg

3070-gouda-webshop-erhverv

Gouda lagrer nødvendige opplysninger om deg for å kunne gi deg de tjenestene og produktene du har bedt om. Dette er først og fremst opplysninger du selv har gitt oss, for eksempel gjennom samtykket ditt. Det kan også være opplysninger vi får i løpet av kundeforholdet, for eksempel i forbindelse med skadesaker.

Vi beholder informasjon om deg så lenge du er kunde hos oss. Når du slutter å være kunde, sletter vi automatisk en del informasjon. Noe informasjon er vi likevel lovpålagt å oppbevare i en viss tid på grunn av muligheten for framtidige erstatningssøksmål.

Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du kan be oss om å få dem rettet eller slettet hvis de er mangelfulle, ukorrekte eller unødvendige. Du kan også be oss om å få dem tilsendt, hvis du ønsker det.

Har du spørsmål?

En del svar kan du finne i personvern og sikkerhet.