Seniorreiseforsikring

Dersom du er over 70 år, og skal ut å reise, kan du tegne seniorforsikring hos oss. 

Se forsikringsvilkårene 635.3 (1.1.2018) | Trykk her for eldre utgaver av vilkårene

Seniorreiseforsikring

Seniorreiseforsikring er en enkeltreiseforsikring for deg som har fylt 70 år. Vær oppmerksom på at det finnes begrensninger i vilkårene i forhold til eksisterende og kroniske lidelser/sykdommer. Akutt og uventet forverring av eksisterende sykdom kan være omfattet, men det er viktig at du setter deg inn i vilkårene. Klikk her for fullstendige vilkår eller kontakt Goudas kundesenter dersom du lurer på noe.

Kontaktinformasjon:

Telefon: + 47 24 14 45 70 eller e-post: post@gouda.no

 

Gouda alarmsentral

På Goudas alarmsentral sitter rutinerte skandinaviske medarbeidere klare til å hjelpe deg - 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Med alarmsentralen som har leger, spesialister, sykepleiere og kriseteam parate, er du sikret hurtig og effektiv hjelp. Hjelpen er aldri mer enn en telefonsamtale unna.

Dekning

Her finner du oversikt over hva som dekkes av Seniorreiseforsikringen og dekningssummer.

Dekning

Punkt 

Dekningssummer 

 

 

Enkeltperson

Reisegods:                                              

Samlet inntill  60.000

Kontanter 1.2.1 3.000
Reisedokumenter1.2.2 10.000
Verdigjenstander (grupper)1.2.320.000
Enkeltgjenstander1.2.420.000
Tyveri fra motorvogn 1.2.5 10.000
Sykkel 1.2.6 5.000
Forsinket bagasje1.3.85.000

Reisesyke

 2 
Medisinske utgifter 2.1.1 Ubegrenset

Tannbehandling ulykke

Tannbehandling sykdom

2.3.14

2.3.15

             5.000

 1.000

Reiseledsager2.3.16 25.000

Hjemtransport

 4 Ubegrenset

Sykeledsagelse/ Tilkallelse

 5 

 Ubegrenset inntil 2 personer

Hjemkall

 6 Ubegrenset

Reiseavbrudd

 7 50.000

Privatansvar

 8 10.000.000

Rettshjelp

9 50.000

Forsinkelse

 10 
Forsinket avgang10.1 2.500
Forsinket ankomst10.2 20.000

Personlig sikkerhet

 11 
Evakuering ved krig 11.1Ubegrenset
Evakuering ved terror 11.2 30.000
Evakuering ved epidimi / katastrofer11.3 30.000
Tilbakeholdelse 11.4 25.000

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

Reisegods

Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

Reisesyke

Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

Hjemtransport

Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

Sykeledsagelse og tilkalling

Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

Hjemkall

Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

Reiseavbrudd

Når forsikrede eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie erstattes dette i henhold til vilkårene.

Privatansvar

Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

Evakuering og personlig sikkerhet

Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.