Sjekk pris på forsikring

På 2 minutter kan du sjekke prisen og kjøpe forsikringen din.

Ungdomsreiseforsikring - til deg under 35 år

  • Svært god dekning ved forsinkelse
  • 24-timers norsktalende alarmsentral og legevakt
  • Praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
  • Ingen krav om egenandel ved skade
  • Husk at du må kjøpe forsikringen før du drar hjemmefra for at den skal gjelde.

Nyhet! Dekker også hvis du blir satt i karantene på reisen 
Som noe nytt dekker vi også hvis du blir satt i karantene som følge av Covid-19 på reisen - uansett om du er syk eller ikke. For å gi deg ekstra trygghet på reisen, har vi utvidet dekningen på vår enkeltreiseforsikring så du får dekket ekstrautgifter i forbindelse med karantene, f.eks. til hotell, mat og ny flybillett hjem, hvis du ikke kan reise hjem som planlagt.