Sjekk pris på forsikring

På 2 minutter kan du sjekke prisen og kjøpe forsikringen din.

Ungdomsreiseforsikring - til deg under 35 år

  • Svært god dekning ved forsinkelse
  • 24-timers norsktalende alarmsentral og legevakt
  • Praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
  • Dekker kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
  • Ingen krav om egenandel ved skade
  • Husk at du må kjøpe forsikringen før du drar hjemmefra for at den skal gjelde.