Ungdomsreiseforsikring

Med Gouda Ungdomsreiseforsikring kan du dra på spenningsfylte reiser- og være helt trygg. Forsikringen er for alle under 35 år og velegnet for både korte og lange reiser.

Se forsikringsvilkårene 635.3 (1.1.2018) | Trykk her for eldre utgaver av vilkårene

Ung på reise

Gouda Reiseforsikring gir alle som er under 35 år ved utreise mulighet til å kjøpe Ungdomsreiseforsikring. Dette er et prisgunstig produkt hvor vi har lagt fokus på de dekninger du har bruk for som ung reisende.

Hvis du ønsker høyere dekningssummer, kan du fortsatt velge vanlig reiseforsikring.

Europadekning eller verdensdekning?

Når du velger Gouda Reiseforsikring velger du mellom Europadekning eller verdensdekning- basert på hvor du skal reise.

Med Europa menes alle EU og EØS-land. Land som Russland, Tyrkia og Ukraina er eksempler på land som ikke faller inn under Europa definisjonen.

Dekning

 

Dekningssummer

 

Super
Dekningssummer NOK INGEN egenandel
Standard
Dekningssummer NOK MED egenandel
Egenandel

 

Ungdom inntil 35 år Ungdom inntil 35 år  

Reisegods: Samlet inntil

15.000 10.000 1000

Reisegods Norden:
Samlet inntil:

 5.000  5.000  1000
Kontanter 3.000 3.000  
Reisedokumenter 10.000 5.000  
Verdigjenstander (grupper) 15.000 10.000  
Enkeltgjenstander 15.000 6.000   
Tyveri fra motorvogn 10.000 5.000  
Sykkel 5.000 2.500  
Forsinket bagasje 2.500 2.000  

Reisesyke    

    1000 
Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset  

Tannbehandling ulykke
Tannbehandling sykdom

5.000
1.000

5.000
1.000

 
Reiseledsager 25.000 25.000  

Ulykke

     
Dødsfall 50.000 50.000  
Varig med. invaliditet 500.000 200.000  
Med. behandlingsutgifter 25.000 10.000  1000

Hjemtransport

Ubegrenset Ubegrenset   

Sykeledsagelse / Tilkall

50.000 35.000  1000

Hjemkall

Ubegrenset Ubegrenset 1000

Reiseavbrudd

35.000 20.000 1000

Privatansvar

6.000.000 3.000.000 1000 

Rettshjelp

50.000 25.000 2.000 / 20%

Forsinkelse

    1000
Forsinket ankomst 20.000 20.000  
Forsinket avgang 1.500 1.000  

Personlig sikkerhet

    1000 
Evakuering ved krig 50.000 25.000  
Evakuering ved terror 25.000 10.000  
Evakuering ved epidimi / katastrofer 25.000 10.000  
Tilbakeholdelse 25.000 25.000  
 

Merk: Dekningssummene i dekningsoversikten går foran dekningssummene i vilkårene dersom det er motstrid. Det vil fremkomme av forsikringsbeviset om Super- eller Standarddekningen er valgt.

Hvem passer forsikringen for?

Forsikringen passer deg som er under 35 år på avreisedagen og skal ut å reise fra 2 til 365 dager.

Husk at du kan velge mellom Europadekning* og Verdensdekning og mellom Super- eller Standard dekning.

Fordeler

  • Opphold i høyden, gjelder ikke over 4 500 meter i Himalaya
  • Ingen begrensninger ved dykking dypere enn 20 meter, hvis du er sertifisert
  • Mulighet for å bygge på en helårsforsikring
  • Mulighet for å forlenge forsikringen når du er på reise. Se info om forlengelser her.
  • Mulighet for refusjon for ubrukt forsikring hvis du kommer hjem tidligere enn planlagt

Når du velger en Gouda Reiseforsikring er du sikret trygghet på reisen og effektiv assistanse hvis uhellet skulle være ute. Gouda er et spesialistselskap på reiseforsikringer og vi har fullt fokus på dette. Derfor kan vi også love deg sikkerhet utover alle grenser.

Gouda Alarmsentral

På Goudas Alarmsentral sitter rutinerte skandinaviske medarbeidere klare til å hjelpe deg - 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Med Goudas egen alarmsentral, som har leger, spesialister, sykepleiere og kriseteam parate, er du sikret hurtig og effektiv hjelp. Hjelpen er aldri mer enn en telefonsamtale unna.