Dette dekker forsikringen

Her finner du en oversikt over hva vår Reiseforsikring dekker og dekningssummer.

Betingelser og dekning

For fullstendige vilkår og betingelser, last ned PDF.

Super eller Standard

Hos Gouda Reiseforsikring kan du velge mellom to dekningsalternativer; Super eller Standard. Forskjellen ligger i dekningssummene og egenandeler. Se dekningsoversikten under for en detaljert oversikt.

 

 

Dekning

Dekningssummer

 

SUPER

Dekningssummer NOK INGEN egenandel

 

Standard

Dekningssummer NOK MED egenandel  

 
 
 EnkeltpersonEnkeltpersonEgenandel 

Reisegods: Samlet inntil                                                                    

Samlet inntill 60.000Samlet inntill 20.000  1.000   
Kontanter 3.000 3.000 
Reisedokumenter 10.000 5.000 
Verdigjenstander (grupper) 20.000 10.000 
Enkeltgjenstander 20.000 6.000 
Tyveri fra motorvogn 10.000 5.000 
Sykkel 5.000 2.500 
Forsinket bagasje 5.000 2.000 

Reisesyke    

   1.000
Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset 

Tannbehandling ulykke

Tannbehandling sykdom

            5.000 

1.000

 5.000

 1.000

 
Reiseledsager 25.000 25.000 

Ulykke

   

Dødsfall

Voksen

Barn

 

300.000

50.000

 

 100.000

50.000

 

Varig med. invaliditet

Voksen

Barn

 300.000

500.000

 100.000

200.000

 
Medisinske behandlingsutgifter ved ulykke 25.000 10.000 1.000

Hjemtransport

 Ubegrenset Ubegrenset 

Sykeledsagelse / Tilkall

Ubegrenset inntil 2 personer Ubegrenset inntil 2 personer 

Hjemkall

 Ubegrenset Ubegrenset 1.000

Reiseavbrudd

 50.000 20.0001.000 

Privatansvar

 10.000.000 4.000.000 1.000

Rettshjelp

 50.000 20.000 2000/ 20%

Forsinkelse

   1.000
Forsinket ankomst 20.000 20.000 
Forsinket avgang 2.500 1.000 

Personlig sikkerhet

   
Evakuering ved krig Ubegrenset 25.000 1.000
Evakuering ved terror 30.000 10.000 1.000
Evakuering ved epidimi / katastrofer 30.000 10.0001.000 
Tilbakeholdelse 25.000 25.000 1.000

Merk: Dekningssummene i dekningsoversikten går foran dekningssummene i vilkårene dersom det er motstrid. Det vil fremkomme av forsikringsbeviset om Super- eller Standarddekningen er valgt.

 

 

Begreper

Her finner du utdypende informasjon om begrepene i dekningsoversikten.

Reisegods

Gouda Reiseforsikring yter deg erstatning dersom du blir frastjålet dine eiendeler. Reisegodsdekningen gjelder også hvis den innsjekkede bagasjen din blir stjålet, kommer bort eller blir forsinket i mer enn 4 timer. Forsikringen dekker også utgifter til gjenanskaffelse av reisedokumenter (for eksempel flybilletter, pass eller kredittkort) dersom disse blir stjålet.

Hjemtransport, hjemkall og reiseavbrudd

Gouda dekker utgifter til hjemtransport, dersom du etter vurdering fra Goudas lege, skal transporteres til Norge av medisinske årsaker.

Ved hjemkall: Vi dekker dine reiseutgifter hvis du blir nødt til å returnere til Norden som følge av akutt alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie.

Når forsikrede eller reiseledsager rammes av akutt sykdom / ulykkesskade som fører til avbrutt ferie erstattes dette i henhold til vilkårene.

Ulykke

Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til medisinsk invaliditet eller død, vil reiseforsikringen sikre deg eller dine etterlatte en økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

Reisesyke. Sykeledsagelse og tilkalling

Gouda dekker reise og oppholdsutgifter for inntil to pårørende, hvis du på grunn av akutt alvorlig sykdom eller ulykkesskade, ønsker deres tilstedeværelse. Alternativt kan din reiseledsager bli hos deg under sykehusoppholdet.

Ved akutt sykdom eller ulykke dekker Gouda legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter tilknyttet sykehusopphold. Skader som har oppstått som følge av alminnelige sportsaktiviteter og ekstremsports aktiviteter er også omfattet hos oss.

Privatansvar

Gouda dekker skader du påfører tredjemann, hans formue eller hans gjenstander under reisen som du blir kjent erstatningsansvarlig for.

Rettshjelp

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand, dekker Gouda dine utgifter i den forbindelse som er nærmere definert i vilkårene.

Innhenting

Dersom du skulle komme for sent til et offentlig transportmiddel på din utreise, vil Gouda dekke dine ekstra reiseutgifter forbundet med forsinkelsen dersom dette skyldes værforhold, teknisk feil og / eller trafikkuhell.

Evakuering og personlig sikkerhet

Ved overhengende stor fare for utbrudd av krig eller krigslignende tilstand der du oppholder deg, dekker forsikringen evakuering til nærmeste sikre destinasjon i henhold til utenriksdepartementets anbefaling, samt ekstrautgifter tilknyttet dette.