Sjekk pris på forsikring

På 2 minutter kan du sjekke prisen og kjøpe forsikringen din.

Enkeltreiseforsikring

  • Svært god dekning ved forsinkelse
  • 24-timers norsktalende alarmsentral og legevakt
  • Praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
  • Ingen krav om egenandel ved skade
  • Husk at du må kjøpe forsikringen før du drar hjemmefra for at den skal gjelde

Nyhet på enkeltreiseforsikringen: Karantene på reisen
For å gi deg ekstra trygghet på reisen, har vi utvidet forsinkelsesdekningen på vår enkeltreiseforsikring.

Dersom du ikke får reist hjem som planlagt fordi du uventet blir satt i karantene på reisemålet som følge av Covid-19, dekkes ekstrautgifter til f.eks. til hotell, mat og ny flybillett hjem.