Reiseforsikring

Gouda Reiseforsikring gir alle som er under 70 år ved utreise mulighet til å kjøpe enkeltreiseforsikring.

Se forsikringsvilkårene 635.3 (Januar 2018) | Trykk her for eldre utgaver av vilkårene

Reiseforsikring

Dette er et produkt med høye dekningssummer hvor vi har lagt fokus på de dekninger du har bruk for som reisende.

Er du under 35 år ved utreise kan du tegne vår Ungdomsreiseforsikring

For detaljert oversikt over hva forsikringen omfatter/ikke omfatter - se forsikringsvilkårene. 

Hvem passer vår reiseforsikringen for?

 • For deg som skal ut på reise fra 2 til 365 dager
 • For deg som er under 70 år ved avreisedato

 Er du over 70 år kan du tegne vår Seniorforsikring

Fordeler

 • Opp til 55% rabatt for ektefelle / samboer
 • Opp til 80% rabatt for barn under 20 år
 • Velg mellom Europadekning* og Verdensdekning
 • Velg mellom Super- eller Standard dekning
 • Opphold i høyden, gjelder ikke over 4 500 meter i Himalaya
 • Ingen begrensninger ved dykking dypere enn 20 meter, hvis du er sertifisert
 • Mulighet for å bygge på en helårsforsikring
 • Mulighet for å forlenge forsikringen når du er på reise. Se info om forlengelser her
 • Mulighet for refusjon for ubrukt forsikring hvis du kommer hjem tidligere enn planlagt  

* Med Europa menes alle EU og EØS land. Land som Russland, Tyrkia og Ukraina er eksempler på land som ikke faller inn under Europa definisjonen.

Når du velger en Gouda Reiseforsikring er du sikret trygghet på reisen og effektiv assistanse hvis uhellet skulle være ute. Gouda er et spesialistselskap på reiseforsikringer og vi har fokus dette. Derfor kan vi også love deg sikkerhet utover alle grenser. 

Gouda alarmsentral

På Goudas Alarmsentral sitter rutinerte skandinaviske medarbeidere klare til å hjelpe deg - 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Med Goudas egen alarmsentral, som har leger, spesialister, sykepleiere og kriseteam parate, er du sikret hurtig og effektiv hjelp. Hjelpen er aldri mer enn en telefonsamtale unna.