Sjekk pris på forsikring

På 2 minutter kan du sjekke prisen og kjøpe forsikringen din.

Ved kjøp av ny reiseforsikring fra og med 14. mars, dekkes ingen tap eller skader som har sammenheng med Korona-epidemien (COVID-19) eller tiltak knyttet til denne.

Enkeltreiseforsikring

  • Svært god dekning ved forsinkelse
  • 24-timers norsktalende alarmsentral og legevakt
  • Praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
  • Dekker kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
  • Ingen krav om egenandel ved skade
  • Husk at du må kjøpe forsikringen før du drar hjemmefra for at den skal gjelde